Ook in onze woonparken kan er plaats zijn voor alternatieve woonvormen zoals co-housing, tiny houses, zorgwoningen. Verschillende generaties kunnen samenwonen en voor elkaar zorgen.

Dag Schotenaar,

Ik ben Kris Van Ham en woon in Schotenhof. Je kent mij van GroenPlus en als vrijwilliger ben ik actief in het cultuurcentrum. De natuur zit in mijn hart en dus ben ik actief lid van Natuurpunt. Tevens fiere grootmoeder van vijf kleinkinderen waarvoor ik twee dagen per week zorg.

Ik sta op plaats 4 voor de gemeenteraadsverkiezingen en wil mij inzetten voor ouderenzorg, de woonparken, alternatieve woonvormen en de landbouw. 

Ik voel me sterk met de natuur verbonden en probeer mijn tuin zo natuurlijk mogelijk in te richten. De klimaatverandering laat zich ook in mijn tuin voelen en brengt nieuwe uitdagingen mee. De woonparken in onze gemeente zijn door de jaren heen minder groen en divers geworden. Willen we een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen? Dan moeten we het roer nu omgooien en onze relatie met de natuur herstellen. Willen we de natuur herstellen dan hebben we jullie nodig.

De gemeente kan de nodige ondersteuning bieden en lopende projecten zoals het project rond het Klein Schijn van Gruunrant mee vorm geven. Tuinrangers kunnen inwoners helpen hun tuin terug natuurlijker in te richten. Denk dan aan bomen, hagen, stukjes verwilderde tuin, planten waar bijen en vlinders hun nectar vinden.

Samen kunnen we de groene en blauwe (water) verbindingen versterken door onze grote tuinen natuurvriendelijk in te richten zodat ze dienst doen als stapsteen voor dieren vb. egel-wegels. Als we echter al onze tuinen afsluiten met draad zonder regelmatige doorgangen zal dit niet lukken. Verbind 5 tuinen in Schotenhof en de egel heeft terug voldoende ruimte om ’s nachts op zoek te gaan naar voedsel. Zo verbind je niet alleen tuinen maar ook je verbondenheid met de buren. Waterlopen, wegbermen en houtkanten zorgen voor een corridor verbinding naar bos en natuurgebieden.

Tevens kunnen we de kleur van onze ledverlichting in de woonparken aanpassen naar een warmere kleur omdat wit ledlicht schadelijk is voor de natuur zoals voor de roofvogels, vleermuizen en vogels.

Ook in onze woonparken kan er plaats zijn voor alternatieve woonvormen zoals co-housing, tiny houses, zorgwoningen. Verschillende generaties kunnen samenwonen en voor elkaar zorgen. Als ouderen kunnen kiezen waar en hoe je wilt wonen als je huis te groot wordt.

Schoten telt nog één actieve landbouwer. Groen Schoten wilt dat deze landbouwgronden ten alle tijden beschermd blijven en deel uitmaken als open ruimte.

 

 


.

Andere Kandidaten