Investeer in een planmatige aanpak van zowel je ruimtelijke ordening als je mobiliteit om onze gemeente mens- en klimaatvriendelijk te maken.

Beton, steen, asfalt, … Vlaanderen geraakt volgebouwd en platgeplaveid. Ook Schoten voelt de druk van projectontwikkelaars en een almaar drukker wordend verkeer. Hoe kunnen we tegelijk voldoende betaalbare woningen bouwen zonder dat Schoten verder verhardt of 10 hoog moet bouwen? En hoe zorgen we er voor dat we mobiel blijven? Offeren we nog meer openbare ruimte op aan wegen en parkings? Of ondersteunt de gemeente de Schotenaren die almaar meer voor de fiets kiezen, met veilige en comfortable fietsroutes?

Groen heeft een andere visie dan anderen: investeer in een planmatige aanpak van zowel je ruimtelijke ordening als je mobiliteit, geef de straat aan de mensen,  investeer in sociale woningen en alternatieve woonvormen. Ik denk graag mee, en laat graag anderen meedenken hoe we onze gemeente mens- en klimaatvriendelijk maken. Vanop de derde plaats strijd ik voor een groener en slimmer Schoten!

Andere Kandidaten