De mensen van Groen

Groen Schoten

Harald Gjertsen

Voorzitter Groen Schoten

Maya De Backer

Gemeenteraadslid en fractievoorzitster

Peter Arnauw

Gemeenteraadslid

Brecht

Gemeenteraadslid & Jong Groen

Eric De Swaef

Penningmeester, Bijzonder Comité en GROS

Jelmer Snoeys

Secretaris & voorzitter Jong Groen

Olivier Coppens

Social media manager en Jong Groen

Inge Wallaert

Bestuurslid begaan met LGBTIQ+

Ben Lambrechts

Vrijwilligersverantwoordelijke, webmaster en nieuwsbrief

Kris Van Ham

Bestuurslid en GECORO

Dirk Gadeyne

Erebestuurslid