De mensen van

Groen Schoten

Harald Gjertsen

Voorzitter Groen Schoten

Maya De Backer

Gemeenteraadslid & fractievoorzitster

Peter Arnauw

Gemeenteraadslid

Brecht

Gemeenteraadslid & Jong Groen

Eric De Swaef

Penningmeester & Bijzonder Comité

Jelmer Snoeys

Secretaris & voorzitter Jong Groen

Ben Lambrechts

Vrijwilligersverantwoordelijke, webmaster & nieuwsbrief

Kris Van Ham

Bestuurslid & GECORO

Inge Wallaert

Bestuurslid begaan met LGBTIQ+

Olivier Coppens

Social media & Jong Groen

Dirk Gadeyne

Erebestuurslid