Kris Van Ham

Bestuurslid

Kris: "Ik wil vooral focussen in volgende domeinen: ruimtelijke ordening, mobiliteit (vooral voor de zwakke weggebruiker), preventie sluikstorten, openbare verlichting, lawaaihinder en groenvoorziening. Verder blijf ik kritisch het gemeentelijk beleid opvolgen met de frisse kijk van een senior!"
Kris vertegenwoordigt Groen in de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).


Contact