Een Schoten op kindermaat, waar jongeren de ruimte krijgen om zichzelf te zijn.

Als ondervoorzitter van de Jeugdraad weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om de openbare ruimte in te richten op kindermaat. 
Een gemeente waarin kinderen zich veilig en met plezier kunnen verplaatsen en vertoeven is een aangename gemeente voor iedereen. 
Hiervoor ben ik de afgelopen jaren als jeugdvertegenwoordiger in de GEmeentelijke COmissie Ruimtelijke Ordening of GECORO ook steeds opgekomen.

Dat ik mij al jaren inzet voor de jeugd in onze gemeente is geen geheim, eerst als leider in Chiro Don Bosco later als bestuurslid van Jeugdhuis Kaddish.
Ik vind het dan ook enorm spijtig dat het jeugdhuis is verdwenen. Onze jeugd mist zo een plek waar ze zich kunnen ontplooien, verantwoordlijkheid kunnen nemen, fouten mogen maken maar vooral, waar ze zichzelf mogen zijn. Ook een overkophuis waar jongeren met mentale zorgen terecht kunnen lijkt me een mooie aanvulling op de reeds bestaande ondersteuning van TeJo en de jongerencoaches van het CAW. 

Met Jong Groen hebben we een aantal jaren geleden actie gevoerd voor meer groene speelruimte over de vaart, we kijken dan ook uit naar het moment dat de kinderen eindelijk kunnen gaan spelen in het bos aan de ransuildreef dat de gemeente op ons aanraden heeft aangekocht. 

Daarnaast ben ik een fervente fietser en zal het jullie dan ook niet verbazen dat ik de kwaliteit en veiligheid van onze fietspaden nog wil vergroten, zeker de belangrijkste fietsassen moeten prioritair aangepakt worden als we de modal shift willen bereiken!

Andere Kandidaten