Om burgers meer tools te geven willen we een systeem van wijkbudgetten opzetten daarnaast moet er ook pro-actiever geïnformeerd worden over grote projecten in onze gemeente.
Sinds enkele jaren mag ik de rol van voorzitter op mij nemen bij onze lokale Groen afdeling. We mogen trots zijn op de versterking van heel wat kandidaten en allerhande acties die we ondernomen hebben deze legislatuur. Nu er nieuwe verkiezingen aan komen is het tijd voor de volgende stap, Groen goed laten scoren en mee in de meerderheid van de gemeente krijgen. Dat is echter geen doel op zich. Wel eerder een middel om het Groene karakter van Schoten nog actiever te kunnen verdedigen.

We merken dat veel inwoners het gevoel hebben dat er te weinig naar hen geluisterd wordt tijdens de legislatuur. Als basisdemocratische partij is Groen dan een goede keuze. We nemen in ons programma een groot deel op over inspraak en burgerparticipatie. Zoals ik intern onze leden en bestuur inspraak heb kunnen bezorgen wil ik dat nu voor heel Schoten doen. Er moet pro-actiever geïnformeerd worden over grote projecten zodat projecten gedragen door de Schotenaar sneller gerealiseerd kunnen worden. We willen een systeem van wijkbegroting opzetten, inwoners beslissen dan zelf wat er in hun wijk zal veranderen.

In het dagelijkse leven werk ik als financieel bediende bij een logistieke firma, ik ben dus goed met cijfers. Als Groen in de meerderheid zal stappen is er dus geen enkele reden om te twijfelen dat wij gewoon ook goed op het budget van de gemeente zullen letten. Daar zal ik mee voor zorgen. Al zullen we de volgende legislatuur ook moeten investeren, bijvoorbeeld in betere fietspaden. Nog zo een vraag van vele inwoners naar hun bestuur sturen maar waar weinig mee gedaan wordt. Vanop de vijfde plaats stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraad. Groen is nodig voor Schoten, uw steun voor Groen is nodig, hopelijk kan ik op uw stem rekenen.

Andere Kandidaten