Wat als...

29 September 2018

Wat als...

De luchtkwaliteit kan veel beter, zo leert ons het Curieuzeneuzenonderzoek in Vlaanderen. Ook in Schoten zijn er plaatsen waar te veel NO2 gemeten wordt (oranje en rood): aan de Sint-Cordulaschool, de Sint-Eduardusschool (Kruiningenstraat), de Winkelstap (school Merksem), het Marktplein, ...

Voor een gezond Schoten met gezonde wijken kan het anders. Daarom onze voorstellen voor gezonde school- en leefomgevingen:

  • Het Schotens klimaatactieplan wordt, in samenwerking met alle Schotenaren zoals gepland uitgevoerd.
  • We versterken onze bossen, investeren massaal in laanbomen, vergroenen de woonzones en verbinden ze met elkaar zodat grotere gehelen ontstaan waarin de natuur zich ontwikkelt en als resultaat het bomenbestand in Schoten met minstens 10% waardevolle bomen aangroeit. Geen bijkomende hinder door de aanleg van een A102.
  • We stellen actieplannen op om de luchtkwaliteit merkbaar te verbeteren en dit op basis van continue metingen.
  • Paalstraat autoluw tussen markt en Theofiel Van Cauwenberglei met absolute prioriteit voor fietser en voetgangers en eventueel doorgang bus.
  • Aanleggen van fietsnetwerk met fietsstraten en schoolstraten om aantal fietsers op 3 jaar te verdubbelen en auto-schoolverkeer minstens te halveren.
  • Kwaliteit en veiligheid van fietsinfrastructuur drastisch verbeteren door verdrievoudiging van het investeringsbudget.
  • Minder lokale verkeersuitstoot door autoluwe schoolomgevingen, fietsstraten en schoolstraten.
  • Vergroende speelplaatsen met steun van de gemeente.

Meer info in ons verkiezingsprogramma
Bekijk de resultaten van Schoten op de kaart van Curieuzeneuzen