Maya & Brecht naar het parlement!

08 Maart 2024

Maya & Brecht naar het parlement!

"We mogen trots zijn op onze Schotense kandidaten!"          Harald Gjertsen

Op de lijsten voor de verkiezingen van 9 juni vind je bij Groen ook twee Schotense kandidaten terug: maatschappelijk werker Maya De Backer en de ambitieuze jonge ingenieur Brecht Verwulgen.

“Maya zal federaal opkomen en Brecht Vlaams”, meldt een fiere voorzitter Harald Gjertsen. Maya De Backer, die een tijd afdelingsvoorzitter was van Groen in Schoten, komt op voor de Kamer op plaats 18.

“Ik ben maatschappelijk werker voor een OCMW en zie dagelijks hoe mensen worstelen met financiële-, gezondheids- en huisvestingsproblemen. De drijfveer om ten dienste te staan van mensen en hen te helpen is oprecht”, stelt De Backer. Haar intussen dertien jaar durend lokaal politiek engagement begon destijds met een actie tegen de gevreesde A102-snelweg samen de inzet voor sterke, fietsveilige verkeersassen.

"Mentaal welzijn is essentieel voor een gezonde samenleving" -Maya De Backer

“Mentaal welzijn is essentieel voor een gezonde samenleving”, heeft ze het over een bovenlokaal thema. “De behandeling van psychische problemen zou nog beter beschikbaar en betaalbaar moeten zijn. Met Groen is die aanzet reeds gegeven door tussenkomst van de kosten na één bezoek aan de psycholoog, maar waarom geen grotere tegemoetkoming geven voor de hele duurtijd van de behandeling? Een goede gezondheidszorg moet toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar zijn.” Ook in Schoten is er nood aan meer toegankelijke beschikbare plaatsen, zoals een Overkop-huis waar jongeren gewoon kunnen rondhangen en samen activiteiten kunnen doen. Waarom niet gekoppeld aan een jeugdhuis? 

“Ik wil ook strijden voor hogere minimumpensioenen, die nog steeds te laag zijn voor een menswaardig bestaan. Dat er vandaag nog een loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen, is helemaal onbegrijpelijk.” Andere broodnodige veranderingen ziet Maya in het gerechtelijk apparaat. Er zijn nog steeds vele pijnlijke mankementen in justitie. Mensen worden daar terecht boos over. Dat moet veel beter kunnen. Met lef en daadkracht zijn veranderingen mogelijk.

De jonge Brecht Verwulgen is kandidaat voor het Vlaams Parlement, als opvolger op plaats 3. “Ik heb als gemeenteraadslid intussen kennis opgedaan van de lokale politiek. Ik durf te zeggen dat ik ook een meerwaarde kan zijn in Brussel”, geeft Verwulgen geen blijk van valse bescheidenheid.

"Ik durf te zeggen dat ik ook een meerwaarde kan zijn in Brussel"              Brecht Verwulgen

“In de gemeenteraad wordt vaak de paraplu opengedaan door te zeggen ‘dit wordt beslist op Vlaams niveau en hier hebben we niets over te zeggen’. Ik vind dat een beetje flauw, want uiteindelijk zit N-VA zowel in Schoten als op Vlaams niveau in het bestuur. Burgemeester Maarten De Veuster zit zelfs in het Vlaams Parlement.”

Vorig jaar was Brecht Verwulgen betrokken bij de protestduik van Jong Groen in de vaart, om het zwemverbod daar aan de kaak te stellen.

“We zitten in Schoten met een problematiek rond water en luchtkwaliteit: we kunnen niet meer in onze vaart zwemmen en de vlottentocht gaat niet meer door omdat de waterkwaliteit te wensen overlaat”, betreurt industrieel ingenieur Verwulgen.

“Tegelijkertijd worden benzeen en andere giftige stoffen de lucht ingepompt door de zware industrie. Sommige wijken krijgen meerdere keren per dag te maken met stank (en gezondheidsrisico’s). Ik ben mij ervan bewust dat beide problemen complex zijn. Ik zou niet willen dat de industrie in Schoten verdwijnt. Maar ik vind wel dat dit niet mag ten koste van onze gezondheid. We hebben de laatste jaren genoeg gezien dat industrie boven de mensen wordt gezet: lood in het bloed van kinderen in Hoboken, PFAS in Zwijndrecht en luchtvervuiling in Schoten. Als ik zou zetelen, dan zou ik andere keuzes maken.”