Bestrijding Aziatische hoornaar

25 Maart 2024

Bestrijding Aziatische hoornaar

"De Aziatische hoornaar is een enorme bedreiging voor onze biodiversiteit en onze imkerij maar paniek is niet noodzakelijk!" Peter Arnauw

De globalisering van de handelsstromen is een goede zaak. Dat er ook nadelen aan zijn, wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar. Dit beestje is per ongeluk in 2004 in Europa beland, zit sinds 2017 in Vlaanderen, en is sinds vorige zomer ook sterker en onomkeerbaar in Schoten gevestigd.

Paniek is niet noodzakelijk; dit beest is kleiner dan onze inheemse hoornaar, en ze zijn niet agressief naar mensen toe en komen niet af op zoetigheid, dus de kans op een steek is veel kleiner dan die van een gewone wesp. De steek is ook niet gevaarlijker dan die van een Europese hoornaar, wel pijnlijker dan van een gewone wesp.

De Aziatische hoornaar is wel een enorme bedreiging voor onze biodiversiteit en onze imkerij. Onze honingbijen zijn niet bekend met dit dier, en hierdoor kan één hoornaar een volledig volk van 60000 bijen vernietigen. En één hoornaarvolk kan ook veel sneller vermenigvuldigen dan bijen: één volk kan in de herfst honderden nieuwe koninginnen grootbrengen, dus het jaar erna honderden nieuwe volkjes maken. De koninginnen overleven in de winter vaak in beschutte plekken, dus ook in houtstapels, tuinhuizen, … Elke koningin die dus gevangen wordt in de winter/lente, is een vermeden nest in de zomer. In de vroege zomer maken ze kleine nestjes, maar in de late zomer vind je de nesten vaak in hoge bomen terug, vaak heel moeilijk om ze dan nog te vernietigen. Tijdige actie is dus wel nodig.

De imkerwereld probeert zich te wapenen tegen deze nieuwe bedreiging, en heeft al enkele middelen ontwikkeld. Het beestje is een blijver en we zullen er moeten mee leren leven, maar het aantal nesten onder controle houden is een must.

"Het beestje is een blijver, het aantal nesten onder controle houden een must!"

In samenwerking met Christof Victor, schepen voor NV-A maar tegelijk imker, heeft Peter Arnauw op de gemeenteraad van februari dan ook voorgesteld om komend jaar een informatiecampagne op te stellen, zodat de Schotenaar kan helpen met het bestrijden van dit schadelijk insect. Tegelijk kan de gemeente hoornaarvallen uitdelen aan geëngageerde burgers zodat we op zijn minst weten hoe groot het probleem is in onze gemeente.
Hoera, hoera! Groen Schoten haalde voor 't eerst een punt binnen op de gemeenteraad!

"Volgens ons kan de bestrijding van Aziatische Hoornaarnesten ook gratis."

Wat we ook voorstelden, maar eerst nog verder moet onderzocht worden, is dat de bestrijding van Aziatische Hoornaarnesten ook gratis kan gebeuren. Momenteel moet een burger 45 euro betalen voor de bestrijding hiervan, maar wij vinden dat niet kunnen! Daarom betaalt onze gemeente, als het van ons afhangt, vanaf de zomer van 2025 de kosten terug aan burgers die door de brandweer een Aziatische hoornaarnest hebben laten wegnemen. Dit kan door onze brandweerzone op te leiden om ze te herkennen, en een terugbetalingssysteem op te stellen, ofwel door onze brandweerzone zelf, ofwel door onze gemeentediensten. Het zal van het volgende bestuur en van alle gemeenten van de brandweerzone afhangen dus. Je weet in elk geval dus al wel op wie te stemmen!

Wil je je ook engageren voor de bestrijding? Neem dan contact op met Peter Arnauw.