Wat als...

02 Oktober 2018

Wat als...

Slechts 66 % van de Schotenaren vindt het veilig fietsen in Schoten. Slechts 58 % vindt dat er voldoende fietspaden zijn en maar 54 % vindt de staat van de fietspaden goed. Met Groen wordt dat anders en beter want wij houden van de fiets!

Ook op de Fietsbarometer Antwerpen scoorde Schoten slecht, met als dieptepunt de Horstebaan (2,4 op 10), de Paalstraat (3,8 op 10) en de Villerslei (4,1 op 10).

Schoten moet een serieus 'tandje bijsteken' om een fietsvriendelijke gemeente te worden voor jong en oud! Daarom onze Groene voorstellen voor:

  • een versnelde aanleg van nieuwe fietspaden;
  • het prioritair aanpakken van verkeersonveilige fietspaden en oversteekplaatsen;
  • conflictvrije kruispunten;
  • meer fietsstraten in schoolomgevingen.

Enkele speerpunten uit ons verkiezingsprogramma:

  • Paalstraat autoluw tussen markt en Theofiel Van Cauwenberglei met absolute prioriteit voor fietser en voetgangers en eventueel doorgang bus.
  • Aanleggen van fietsnetwerk met fietsstraten en schoolstraten om aantal fietsers op 3 jaar te verdubbelen en auto-schoolverkeer minstens te halveren.
  • Kwaliteit en veiligheid van fietsinfrastructuur drastisch verbeteren door verdrievoudiging van het investeringsbudget.
  • Promotie van alle vervoer-deelsystemen met fietsdeelsysteem-hub in alle wijken en duizend nieuwe fietsparkeerplaatsen.
  • Wegwerken van elke mogelijke conflictsituaties tussen voertuigen en voetgangers-fietsers aan kruispunten en oversteken.
  • Prioritaire snelle shuttle tussen centrum Schoten en tramlijnen Keizershoek opstarten.

Lees ons volledig programma