Wat als...

13 September 2018

Wat als...

Wat als er... geen enkele Schotenaar uit de boot valt met een krachtdadig armoedebeleid?

  • We maken wonen betaalbaar voor iedereen met een sociaal verhuurkantoor en extra sociale woningen. Energiepremies ondersteunen kansengroepen die moeite hebben met energiekosten. Huisjesmelkerij en ongezonde woningen volgen we streng op.
  • Met een krachtdadig armoedebeleid pakken we armoede aan in onze gemeente. We breiden trajectbegeleiding naar werk uit. In samenwerking met scholen zetten we extra in op de strijd tegen kinderarmoede. Met gezonde middagmalen, steun bij schoolfacturen, schoolzwemmen. De Vrijetijdspas rollen we verder uit naar iedereen die het nodig hebben.
  • Met buurtgerichte zorg bestrijden we eenzaamheid en houden we de vinger aan de pols voor sociale problemen. Buurt- en straathoekwerkers zorgen voor preventief gerichte aandacht.

Lees ons volledig programma