Waarom goede drempels afbreken in de Eksterdreef?

06 Juni 2017

Waarom goede drempels afbreken in de Eksterdreef?

Vol verbazing zien we dat de gemeente de drempels in de Eksterdreef afbreekt en vervangt door zogenaamde vertragingskussens! Deze weg maakt deel uit van het fietsroutenetwerk en sterke vertragingen opleggen aan het autoverkeer zijn er zeker noodzakelijk. Regelmatig fietsen we daar en stellen vast dat de drempels in goede staat zijn en efficiënt. Waarom dan afbreken? Stomme kosten mits er dringender zaken zijn om de veiligheid te verbeteren. Zo is het wegdek op het verlengde van de Eksterdreef, de Hertendreef, in slechte staat. Vooral aan de zijkanten waar de fietsers rijden. De kussens die daar gelegd zijn helpen weinig. Dus Groen stelt voor om de weg aan de zijkanten te herstellen en aan beide zijden rode fietssuggestiestroken aan te leggen samen met enkele versmallingen zoals nu in de Eksterdreef. De Hertendreef maakt immers deel uit van het fietsroutenetwerk. Ook de kruispunten van de Eksterdreef met Kopstraat en Paalstraat zijn levensgevaarlijk voor fietsers!