Visie Groen Schoten over Toekomstverbond Mobiliteit Antwerpen

06 Juni 2017

Visie Groen Schoten over Toekomstverbond Mobiliteit Antwerpen

Groen Schoten formuleert naar aanleiding van het toekomstverbond voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen haar visie en eisen.

Het doorgaande en havenverkeer rond de stad wordt geleid via een versterkte R2 en een nieuw aan te leggen autostrade A102 dwars door de groene buffer tussen stad en rand. Door natuurgebieden en parkdomeinen, langs woongebieden en scholen in Schoten. Om die reden is er ook al jaren verzet tegen dit tracé. Het is voor Groen Schoten evident dat, vooraleer de eerste spade de grond in gaat, de noodzaak van de A102 ondubbelzinnig wordt aangetoond. Ook dat er ruim voldoende wordt geïnvesteerd in een modal shift richting meer en beter openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en vervoer over het water. Een deftige sturing van het verkeer staat ook op dat lijstje.

Als blijkt dat de A102 echt nodig is, dan enkel in een diep geboorde tunnel en met een hele hoop randvoorwaarden zodat volksgezondheid, natuur en leefbaarheid worden gevrijwaard.

Lees de visie van Groen Schoten over het Toekomstverbond Mobiliteit Antwerpen

Actuele info over de werken van het toekomstverbond: www.degroteverbinding.be