Verworpen beroep

06 Oktober 2022

Verworpen beroep

Meer lezen over ons beroep? Klik dan op onderstaande link:Beroep Havenplein

Beroep Groen Schoten tegen het project Havenplein verworpen

Het Havenplein heeft een grote waarde en belang voor onze gemeente.  Daarom werd voor dit gebied een visienota opgemaakt, waarbij de gemeente oplegt  wat mogelijk en wenselijk is in dit gebied. Deze visienota werd opgemaakt in 2015. Ze werd ruim gedragen door de gemeenteraad en GECORO.

Het voorgestelde project wijkt af van deze visienota. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze opmerkingen niet doorgegeven aan de projectontwikkelaar, die hierdoor het project ongewijzigd indiende. Hierdoor waren wij genoodzaakt beroep aan te tekenen, net zoals veel omwonenden en de wijkvereniging deden.

Meer lezen over ons beroep?
Klik dan op onderstaande link:
Beroep Havenplein

Tot onze ontsteltenis werd ons beroep verworpen, omdat:”we te veraf wonen”. Met andere woorden: terwijl iedereen klaagt over het NIMBY-syndroom, zorgt onze Vlaamse regelgeving er voor dat je NIMBY moet aantonen vooraleer je bezwaar mag aantonen. Begrijpe wie kan: het algemeen belang is niet belangrijk. Toch zijn onze bezwaren op zich gegrond, maar dus worden ze niet onderzocht vanwege een door deze Vlaamse regering uitgevonden regel.

We hopen dat de buurtbewoners meer begrip krijgen van de overheid: dit plan is niet het beste plan; met enkele ingrepen kan dit plan een project worden waar iedereen gelukkig mee is.