Groen Schoten tekent beroep aan tegen het project Havenplein

31 Juli 2022

Groen Schoten tekent beroep aan tegen het project Havenplein

"We hadden graag gezien dat dit dossier gedragen zou worden door de bevolking. De wijk is zeer beperkt geraadpleegd en de bedenkingen van de GECORO zijn niet doorgegeven aan de projectontwikkelaar. Dit is een gemiste kans!"

Deze projectgrond heeft een grote waarde en belang voor onze gemeente.  Daarom werd voor dit gebied een visienota opgemaakt, waarbij de gemeente oplegt wat mogelijk en wenselijk is in dit gebied. Deze visienota werd opgemaakt in 2015. Ze werd ruim gedragen door de gemeenteraad en GECORO.

Bij dit voorgestelde project zijn er afwijkingen op deze visienota. Zowel de GECORO als de gemeenteraadscommissie had hier bedenkingen bij, maar het college van burgemeester en schepenen heeft deze opmerkingen niet doorgegeven aan de projectontwikkelaar die het project ongewijzigd indiende.

Onze belangrijkste bezwaren zijn:

De wijk is zeer beperkt geraadpleegd, en hebben helemaal niet het gevoel dat ze gehoord werden. We willen dat dit dossier gedragen wordt door de bevolking.

Er worden veel te veel woningen gebouwd op een klein oppervlak; echt stedelijk. Het is duidelijk een project  om de winst te maximaliseren.

Er zijn in het project geen sociale woningen voorzien terwijl de gemeente hieraan een groot tekort heeft.

"We hadden graag gezien dat dit dossier gedragen zou worden door de bevolking. De wijk is zeer beperkt geraadpleegd en de bedenkingen van de GECORO zijn niet doorgegeven aan de projectontwikkelaar. Dit is een gemiste kans!"

- Peter Arnauw, gemeenteraadslid

Er is geen enkele doorsteek of zichtsas naar de vaart voorzien; er is zelfs een blok parallel aan het kanaal geplaatst die het volledige zicht blokkeert.

Er zijn geen alternatieve woon- en bouwvormen  opgenomen in dit project. Het gaat enkel om appartementen en enkele eengezinswoningen.

De woontypologie, dakvorm, schaal en visuele impact wijken alle sterk af van het woonblok dat dit project omgeeft.

Het geplande plein is te klein voor de kermis, en helemaal  ingesloten door de bebouwing, wat voor overlast zal zorgen bij de nieuwe bewoners.

De ontwikkelaar stelt dat er "geen enkele reden is om aan te nemen dat er aanzienlijke effecten op vlak van verkeer en mobiliteit". De in- en uitrit van de parking bevindt zich in de plannen  vlak naast de ophaalbrug, tussen twee verkeerslichten in die op 100m van mekaar liggen. Het is er nu al vaak aanschuiven, zeker als de brug open staat. Bovendien kruist die inrit een zeer belangrijke fietsroute. Wij voorzien dus wel degelijk wel verkeersproblemen. En de nieuwe wijk aan de overkant (project "aan de vaart")  wordt compleet  genegeerd. Binnen het jaar komen daar al  meer dan 100 wooneenheden bij die het kruispunt aan de vaart bijkomend zullen belasten, en dit is niet opgenomen in de mobiliteitsstudie van het Havenplein.

Ons volledig beroep lezen? Klik op volgende link: Beroep Havenplein Groen Schoten