Update Hubo/Jumbo & Schapenwei

07 Mei 2023

Update Hubo/Jumbo & Schapenwei

"Niet enkel de bouwlagen maar het aantal wooneenheden op zich moet naar beneden. Dit blijft een stedelijk project." Harald Gjertsen, voorzitter

Deze week stelde projectontwikkelaar Motown de herwerkte plannen voor aan de GECORO (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening). Na een eerste advies van de GECORO en input van de buurt zijn de plannen lichtjes aangepast, maar of die in positieve zin zijn veranderd stellen we toch in vraag!
Een minstens even opvallend moment tijdens de GECORO was toen uit monde van de schepen van Ruimtelijke Ordening himself bleek dat Jef Van Gastel zijn vergunningsaanvraag voor de geplande Hubo/Jumbo heeft ingetrokken om deze nog te kunnen aanpassen.

De heer Van Gastel zelf was niet aanwezig op de vergadering maar zijn collega’s van Motown vertelden dat ze hebben samengezeten om ervoor te zorgen dat beide projecten beter op elkaar afgestemd worden. Zo kan het centrale park van de Schapenwei worden doorgetrokken naar de ruimte tussen de Hubo en Jumbo en zouden beide winkels ook qua aangezicht beter aansluiten bij de ontwikkeling van de Schapenwei. Ter compensatie zouden er wel 12 appartementen komen boven de Jumbo. Uiteraard is het afwachten tot Van Gastel met zijn nieuwe plannen naar buiten komt!

Wat de herwerkte plannen van Motown betreft zijn wij toch teleurgesteld. Alhoewel ze wel her en der enkele bouwlagen verwijderd hebben van de urban villa’s om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de buurt, compenseren ze deze door extra tuinwoningen in te plannen waar normaal het sportveld zou komen. Hierdoor blijft de densiteit van het project bijzonder hoog, om en bij de 90 wooneenheden per hectare, én stijgt daarnaast het ruimtebeslag ook nog.

Aan de Geuzeveldenstraat trachten ze te zorgen voor een centralere ingang tot het park door de patiowoningen tegen elkaar te schuiven. In de plaats van een grote centrale doorgang plannen ze daar een multifunctioneel gebouw tussen de urban villa’s en de patiowoningen aan de Geuzenveldestraat. Dit zou dan bv. kunnen dienen voor een kinderopvang, huisartsenpraktijk, … . Buiten deze kleine ingrepen is er niet veel veranderd. Er zijn ook nog geen bijkomende studies gebeurd zoals de watertoets, het is dan ook maar de vraag of dit project niet hetzelfde lot te wachten staat als dat op het Havenplein.

Daarnaast pleit Groen Schoten al jaren voor het veiliger maken van de fietsoversteek over de Sluizenstraat ter hoogte van de Geuzenveldenstraat. De gemeente deed al een halfslachtige poging door het kruispunt geel te verven en de oversteek iets logischer te maken, maar gezien de Sluizenstraat almaar drukker wordt, lijkt ons dit niet voldoende.

De recente ontwikkelingen op de Schapenwei aan de Geuzenvelden en de plannen voor de Hubo en Jumbo aan de Sluizenstraat geeft de gemeente nu een unieke kans om dit probleem definitief op te lossen: het creëren van een fietsbrug over de Sluizenstraat ter hoogte van de sluis. Deze fietsoversteek kan dan vertakken in het binnengebied en aansluiten op de Kuipersakkerstraat en de Geuzenveldenstraat. We willen dan ook dat de gemeente in de plannen van de Hubo/Jumbo deze voorwaarde opneemt, en de ontwikkelaar verplicht deze mogelijkheid toe te laten.

"Er moet dringend één mobiliteitsstudie komen vanuit de gemeente die alle projecten en huidige mobiliteit samen in kaart brengt. Vergunningen geven zonder dat totaal plaatje te kennen kan eigenlijk niet meer. De verkeersdruk is op vele momenten nu al heel hoog en niet op maat van een woonwijk." -Harald Gjertsen

Onze aanbevelingen voor beide projecten:

  • De gemeente moet een mobiliteitsstudie laten maken die de effecten van alle projecten in de buurt in rekening neemt. Dus zowel voor het project op het Havenplein, de Schapenwei als de Hubo/Jumbo.
  • In plaats van grote winkels met een aantrekkingsfactor, zouden er beter kleinschalige buurtwinkels komen. Dit voorkomt nóg extra autoverkeer op de Sluizenstraat.
  • Een fietsbrug om de voetgangers en fietsers veilig van het sas over de Sluizenstraat te loodsen. Deze kan dan uitkomen ergens aan de Hubo/Jumbo.
  • Een densiteit op de Schapenwei die past in het karakter van Schoten i.p.v. de grootstedelijke densiteit die er nu gepland staat.
  • Wel een sportveld voorzien voor de jongeren i.p.v. extra tuinwoningen.
  • Een grote centrale doorgang aan de Geuzeveldenstraat, het multifunctioneel gebouw kan perfect opgevangen worden door de gelijkvloers verdieping van de urban villa’s.
  • De gemeente moet beide partijen rond de tafel zetten en verplichten om samen tot één project te komen, waardoor zowel de densiteit als het ruimtebeslag naar omlaag kan.

Wat denken jullie?

Jullie input is altijd welkom op: [email protected]