Asfaltfabriek blijft vervuilen in wijk Kasteeldreef en de Lek

28 Oktober 2023

Asfaltfabriek blijft vervuilen in wijk Kasteeldreef en de Lek

Een overwinning voor Schotenaren op vlak van gezonde en leefbare woonwijken! Brecht Verwulgen

Wijk Lek en wijk Kasteeldreef lijden al 20 jaar onder de stinkende chemische geur afkomstig de asfaltfabriek aan de zuidkant van het Albertkanaal: Colas Noord. Deze uitstoot bestaat niet enkel uit een ‘doordringende en intense’ asfaltgeur, maar ook uit bitumen en andere organische chemicaliën die een negatieve impact hebben op de gezondheid van onze Schotense burgers, want nergens in Vlaanderen staat een asfaltcentrale zo dicht bij een school, een sportterrein, een gemeentelijk park én een woonwijk. Toen Colas twee jaar geleden hun vergunning wou vernieuwen, heeft Groen Schoten die kans gegerepen om een einde te maken aan de jarenlange vervuiling van de wijken. 

Twee jaar geleden, in de lente van 2021 diende Colas Noord een aanvraag tot hervergunning in. Deze vergunning zou de centrale het recht geven om asfalt te produceren en beton te verwerken voor onbepaalde tijd. Wij (Groen Schoten) wisten dat er een jarenlange problematiek heerste tussen de Schotense wijken Lek en Kasteeldreef en de asfaltcentrale. De wijken hebben al meermaals contact opgenomen met de milieudienst en/of politie om de geuremissies te reguleren, maar helaas al 20 jaar zonder resultaat. De aanvraag tot hervergunning was de perfecte opportuniteit om de asfaltcentrale op de knieën te dwingen en een menswaardige verstandhouding met de wijken te eisen. Een verstandhouding die zowel de gezondheid van onze burgers respecteert als ook de uitstoot van de centrale naar beneden brengt. Beter voor mens, natuur en dier. Twee jaar later zijn staan we sterker in onze schoenen dan ooit. De wijken hebben zich verenigd en hebben een ‘asfaltcomité’ opgericht. Dit comité volgt de stappen van de asfaltcentrale op de voet en speelt deze informatie door naar de inwoners van de wijken. Groen Schoten staat nauw in contact met het asfaltcomité en de milieudienst, en daarbovenop met andere gemeentes die een gelijkaardig problematiek meemaken. Zo hebben we bijvoorbeeld contacten in Heusden-Zolder en Grimbergen (Johan Declerck) die beide een asfaltcentrale in hun gemeente hebben en waarbij de uitstootnormen ook steeds overschreden worden. Dit netwerk van mensen heeft ervoor gezorgd dat Colas de nodige investeringen moet doen om de uitstoot naar beneden te brengen tot op een aanvaardbaar niveau. 

Een overwinning voor de inwoners van Schoten op vlak van gezondheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid van onze woonwijken!

Wilt u meer informatie over dit dossier? Stuur gerust een mailtje naar [email protected]