Samenleven

18 December 2017

Samenleven

Schoten is een gezellige gemeente waar we respectvol samenleven en waar we graag wonen, werken en ontspannen. Het dorpsgevoel heeft een aantrekkingskracht op jong en oud. Mensen met een verschillend culturele achtergrond leven er goed samen.

De kerndoelstelling van het sociaal beleid is het recht van eenieder op een menswaardig bestaan.
Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen enkel ten gronde worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is.

Samen met alle burgers maken we onze gemeente. Dat betekent ook dat iedereen een gelijk recht heeft op deelname en gebruik van de gemeente.

• In wijken en buurten versterkt contact met buren het gemeenschapsgevoel. We geven wijkverenigingen extra werkingsmiddelen. We sporen eenzaamheid bij ouderen en jongeren op. Een buurtteam gaat bij mensen op bezoek.
• Het verenigingsleven bloeit, het sociaal-culturele middenveld is de lijm van de samenleving. Verenigingen worden gehoord en krijgen de nodige ondersteuning van een cultuur-coördinator.
• Schotenaren met problemen kunnen rekenen op efficiënte hulp. Met een laagdrempelig breed onthaal kan er snel toegeleid worden naar gepaste hulp.
• Armoede verhindert voluit leven. Armoede bij gezinnen met kinderen vangen we op door ondersteunende middelen via de scholen. De Vrijetijdspas wordt breder ingezet.
• Openbare parken zijn ontmoetingsplaatsen in de open ruimte waar veel leuke interactie kan gebeuren. Evenementen brengen mensen samen. Bij het organiseren van kleinere parkevenementen wordt het Cogelshofpark betrokken.
• Gezinnen en alleenstaanden wonen graag in de buurt van familie en vrienden. Wonen in Schoten houden we betaalbaar door snel stijgende huurprijzen op te vangen. Door te investeren in een sociaal verhuurkantoor zorgen we dat mensen in Schoten kunnen blijven wonen.
• De stem van de stille of kwetsbare Schotenaar telt ook! Groen Schoten streeft daarom naar inspraak en participatie voor iedereen en een klimaat dat inspraak toelaat.