Natuur

18 December 2017

Natuur

De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken en de rust die natuur biedt zijn voor mensen van levensbelang.

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.

Steeds meer mensen genieten van die natuur in de (moes)tuin en het park in de buurt.

● We versterken onze bossen, investeren massaal in laanbomen, vergroenen de woonzones en verbinden ze met elkaar zodat grotere gehelen ontstaan waarin natuur zich ontwikkelt. Voor meer biodiversiteit, rust, gezonde lucht, recreatie en geluk. We houden het proper want balen van zwerfvuil in ons openbaar domein en Schoten vaart.
● Zuivere lucht en minder lawaai voor alle Schotenaren door minder autogebruik en meer fiets- en voetgangers. Geen bijkomende hinder door de aanleg van een A102. We maken van Schoten een lage emissiezone en ontwikkelen actieplannen.
● Groen Schoten gaat voluit voor een ambitieus klimaatbeleid in nauwe samenspraak met alle Schotenaren. We maken onmiddellijk werk van de Burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan en verkleinen onze ecologische voetafdruk.
● We investeren in (kleinschalige) decentrale energieopwekking, groene en collectieve warmte en windmolens langsheen het Albertkanaal.