Mobiliteit

18 December 2017

Mobiliteit

Groen kiest voor een duurzame mobiliteit in Schoten op maat van de mensen. Leefkwaliteit is het uitgangspunt. We geven de voorkeur aan leefruimte in plaats van gebruiksruimte.

Een goed mobiliteitsplan dient voor ons het kader te scheppen voor een duurzame mobiliteit. Dit houdt in dat we ons verplaatsen op een efficiënte, veilige en duurzame wijze. Hiervoor zet Groen in op het STOP principe. Eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan pas de privé wagen.

• We kiezen in de zone Markt en Paalstraat voor een aangenaam winkelwandelgebied waar voetgangers en fietsers de dienst uitmaken en dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
• Een goede fietsinfrastructuur, comfortabele fietspaden, voldoende fietsstallingen, fietsstraten en veilige schoolroutes zorgen ervoor dat de fiets voor velen terug de eerste keus wordt.
• Veiligheid primeert in de evaluatie van ons wegennet. Daarom maken we werk van conflictvrije kruispunten, verkeerslichten met voorrang voor voetgangers en fietsers en fietssluizen. We realiseren goed ingerichte zones 30 en een betere signalisatie aan obstakels. We vermijden vrachtverkeer door woonzones en een hanteren een sterk handhavingsbeleid.
• Als Groen Schoten zijn we er van overtuigd dat door het uitwerken van een goede modal shift de bouw van de A102 door Schoten niet nodig wordt. Hiervoor worden de fietsroutes naar Antwerpen en de doorstroming van het openbaar vervoer geoptimaliseerd.