Reactie op Sinardet

08 November 2023

Reactie op Sinardet

Gezocht:                Progressieve liberale!  -Harald Gjertsen              Voorzitter Groen

Voorruitblik naar bijzondere kiesstrijd deel twee. (reactie op D. Sinardet 19/10/2023 in de Standaard, klik hier om het artikel te lezen)

Aandacht, aandacht, aan allen die weten dat er op 13 oktober 2024 lokale verkiezingen zijn: proficiat! Aan allen die dat nog niet weten: ook proficiat, en wat tips van de professor erbij. Dat politicologen wat vaker aandacht hebben voor lokale politiek is aan te moedigen. Het is politiek het dichtst bij de burger, puur fysiek en inhoudelijk dan toch.

Uit de analyse van professor Sinardet blijkt trouwens dat ook analisten niet echt dicht bij de burger staan, laat staan dicht bij de Schotense burger. Even zijn werk overschouwen. Goed gezien, Tom Van Grieken woont in Schoten, goed opgemerkt: Annelies Verlinden woont er ook, N-VA haalde een absolute meerderheid (knap door de assistent) en Paul Valkeniers doet als enige VLD’er nu al mee met de N-VA. En van links moet je niet veel verwachten. Tenzij Vooruit mag meedoen want in ’t stad zijn die al bij de club. Tot zover de lokale interesse van de professor.

Lever dit af als student politicologie en de tweede zit is een feit. “A week is a long time in politics”, zei toenmalig Brits Labour Premier Harold Wilson. Wel, dat Harald Gjertsen, huidig voorzitter van Groen Schoten u een week de tijd geeft om in tweede zit een paper in te leveren.

Om de professor alvast wat te helpen: 

In Schoten is er altijd een ecologische onderstroom geweest en het potentieel groeit met elke betonnen nieuwbouw en verdere verstedelijking. Ooit had onze gemeente de eerste lokale Agalev-schepen van Vlaanderen en verschillende milieubewegingen zoals Red De Voorkempen (die vandaag nog actief zijn in projecten als de Nieuwe Rand) kennen er hun ontstaan. In 2018 haalde Groen een erg sterke score en werden we de derde grootste partij. Sindsdien werkt onze gemeenteraadsfractie als actiefste oppositiefractie constructief mee aan het Schoten van morgen. Er is ervaring opgedaan door enkele jonge krachten, we zijn (intern) geprofessionaliseerd, we hebben contacten gelegd binnen de politiek en daarbuiten en Groen Schoten staat bij Groen nationaal meer dan ooit op de radar als sterke groep. Groen-mandatarissen en -bestuursleden zijn meer dan ooit aanwezig in het straatbeeld, tussen de mensen weliswaar. Tegelijk wordt ons werk door een groot gedeelte van de bevolking geapprecieerd: het protest van onze partij tegen de stank van de COLAS-fabriek of de plannen aan het Havenplein hebben succes gehad, onze jarenlange druk om het centrum mensvriendelijk aan te leggen begint eindelijk resultaten te krijgen, Schoten zou zonder Groen een natuurgebied armer zijn...

Ok, waarschijnlijk kon de professor dit niet allemaal weten. Een telefoontje als kwalitatief onderzoeker had thans echt geen kwaad gekund. Weet hij dan misschien wel waar de Schotense bevolking van wakker ligt? Ook dat kan hij onderzoeken, maar inhoudelijk in zijn betoog niks terug te vinden. Enkel met wat (bekende) poppetjes goochelen en we zijn er van af.

Dat Paul Valkeniers het conservatieve telraam van de N-VA is, weet iedereen die de Schotense politiek volgt. Sterkste verwezenlijking: een dramatisch personeelsbeleid, ongeziene leegloop en hoge werkdruk op het gemeentehuis. Nu is enkele dagen na het Sinardet-artikel bekendgemaakt dat schepen Valkeniers op de N-VA lijst wil staan. De vlucht vooruit om niet tegen de kiesdrempel de vliegen. Jammer voor de echte liberalen in Schoten, ook zij hebben hier nochtans een traditie te verdedigen. Progressieve liberalen in Schoten: Zijn die er nog? Welkom in ons team!

Om de professor nog wat te helpen.

Schoten is een mooie gemeente om in te wonen, maar dat wordt ook voor de eigen jeugd steeds moeilijker. Men ligt wakker van betaalbaar wonen. Leefkwaliteit, luchtkwaliteit, daar ligt men wakker van. De verstedelijking zet druk op onze groene gemeente. Andere mobiliteitskeuzes, in antwoord op te drukke straten en vastlopend verkeer, daar ligt men wakker van. Armoede en het einde van de maand halen, daar ligt men wakker van. Eenvoudig bereikbare dienstverlening en (sociale) voorzieningen, daar ligt men wakker van. Een andere fiscaliteit, waarbij de sterkste schouders de grootste lasten dragen in plaats van modale werkenden het leven steeds moelijker te maken. 

Groen Schoten zal op het gepaste moment met haar volledige verkiezingsprogramma naar buiten komen. Maar als onderzoeker zou Sinardet toch al enkele tendensen moeten kunnen vinden. Een breed ecologisme zal zeer dicht bij de benodigde antwoorden voor Schoten liggen. Er is in Schoten en in de ruime rand rond Antwerpen nood aan een progressief alternatief en dat is meer dan ooit: Groen.

Dat de Schotense campagne nationaal gevolgd zal worden kan ik geloven. Dat nationale kopstukken daar mee voor zorgen geloof ik ook. Maar het blijft een lokale verkiezing waarbij mensen zich engageren op verschillende lijsten. Vaak mensen die hun ganse leven al wonen, werken en leven in Schoten. Laat uit respect voor dit engagement die mensen tenminste proberen het verschil te maken in hun eigen gemeente. Zonder een saai voorgekauwd politicologisch voorgerecht uit de ivoren toren. Daarvoor is democratie veel te belangrijk.

Professor Sinardet, u bent altijd welkom voor een gesprek. Misschien bij één van de lokale horeca handelaren, want die zal u waarschijnlijk ook nog niet gehoord hebben.

Harald Gjertsen

Voorzitter Groen Schoten