Gemeente verwerft 40ha Bonte Hannek voor 0,02 euro

29 Mei 2019

Gemeente verwerft 40ha Bonte Hannek voor 0,02 euro

Binnenkort kunnen onze inwoners genieten van 40 ha extra natuurgebied ter hoogte van De List. De Bonte Hannek sluit nauw aan bij het Peerdsbos en is sinds 28 mei 2019 eigendom van de gemeente Schoten. 40 jaar na de belofte tot overdracht van de familie van Havre werd op 28 mei eindelijk de verkoopakte ondertekend! Op de foto verwijderen ex-schepen Eric Block en ere-gemeenteraadslid Dirk Gadeyne het bordje 'Verboden toegang' (foto Jan Auman).

Bij vonnis van 24 juni 2016 van de rechtbank van eerste aanleg werd de familie van Havre veroordeeld om voor 0,02 euro afstand te doen aan de gemeente Schoten van het natuurgebied 'Bonte Hannek' in het domein De List. Dit overeenkomstig het plan van gerechtsdeskundige Kegels (zie paarse delen plan onderaan).
De rechtbank stelde notaris Eric De Bie van Ekeren aan tot het verlijden van de overdrachtsakte.

Schoten voert al sinds 1997 samen met het Vlaams Gewest een procedureslag tegen de familie van Havre, eigenaar van het natuurgebied. In ruil voor de verkaveling van een groot stuk van haar domein, beloofde de familie in 1979 om 40 ha gronden aan de overheid af te staan tegen de symbolische prijs van 1 Belgische Frank (0.02 euro). Maar met de vergunning voor 211 bouwkavels op zak, weigerde ze elke overdracht.

Toenmalig Agalev gemeenteraadslid Dirk Gadeyne pikte dit niet en ijvert al 30 jaar voor gerechtigheid: "Reeds in 1985 werd vanuit Schoten veelvuldig aangedrongen op de overdracht en het ondernemen van juridische stappen door de verschillende ministers van de Vlaamse Gemeenschap. Het ging van het kastje naar de muur met beloftes en onduidelijke informatie. Veel namen van ministers passeerden de revue. Via aangetekende zendingen en het inschakelen van de Vlaamse ombudsdienst kwam ik in 1996 tenslotte te weten dat toenmalig minister Baldewijns het vertikte om juridisch in te grijpen. Een kaakslag na 11 jaar aandringen en hoop!"

De bal lag nu in het kamp van de gemeente Schoten. Coalities wisselden maar het gemeentebestuur bleef steeds volhouden dat de afgesproken overdracht moest doorgaan.

Het wordt vast een mooi gebied voor alle Schotenaren

Door een nauwgezette opvolging zijn we nu zover dat de akte van eigendomsoverdracht op 28 mei 2019 werd ondertekend. Het zal niet lang meer duren vooraleer alle bordjes ‘Verboden toegang’ verdwijnen. Voorlopig blijft het niet toegestaan om het gebied te betreden wegens instabiele ondergrond (moeras), verborgen putten, overwoekerde paden en grachten. Te gevaarlijk voor wandelaars!

In de komende maanden wordt het beheer uitbesteed aan een externe partner. Die actualiseert het huidige beheersplan en natuurpotentieel en voert werken uit voor de verdere ontsluiting van het gebied. 

Door de overdracht wordt de bouw van het Ecoduct aan de Peerdsbosbaan mogelijk, op kosten van TUC-Rail. Zo levert deze verwerving een bijzondere bijdrage aan de realisatie van GruunRant dat de resterende groene gebieden in de stadsrand van Antwerpen wil behouden, versterken en verbinden. Werk aan de winkel voor Walter Brat, de nieuwe N-VA schepen van milieu!

Met het gebied in eigendom heeft de gemeente alle troeven in handen voor natuurbeheer, behoud en zachte recreatie zoals wandelen en fietsen. Het is mee aan de milieuraad om uit te zoeken hoe. Die adviseerde al in 1988 op voorstel van Prof. Marc Nelissen een naam voor het gebied: Bonte Hannek (met dubbele N). De ‘hannek’ is in het Schotens dialect een bonte ekster. Men vindt het woord terug in een ‘hannekesnest’: een hele troep, een hoop dingen bijeen. Maar de Bonte Hannek was ook de naam van een hoevetje met kleine boerendoening en wat omliggende gronden tussen De List en het Peerdsbos.

 

Hieronder een overzichtsplan. De paarse delen worden bij vonnis afgestaan aan de gemeente.

Overzichtsplan Bonte Hannek