Omgevingsvergunning Colas

23 December 2021

Omgevingsvergunning Colas

Desondanks het negatieve advies van Schoten en Wijnegem besliste het Provinciebestuur om toch een omgevingsvergunning aan de Colas Asfaltfabriek te verlenen. Na alle moeite en acties van de burgers slaat dit nieuws in als een bom, met hun bezwaarschriften is geen rekening gehouden door de deputatie!

Er zijn een aantal voorwaarden gekoppeld aan de omgevingsvergunning zoals een snuffelmeetcampagne met minimum 12 metingen per jaar. Of die metingen met gerecycleerd asfalt (toxischer) of met virgin asfalt (minder toxisch) moeten gebeuren, staat niet in de voorwaarden.
Om representatieve meetwaarden te krijgen, vraagt Groen Schoten om de asfaltcentrale te verplichten de metingen uit te voeren tijdens de productie van gerecycleerd asfalt. We vragen ook om de geurmaskerende stoffen niet meer toe te voegen aan de emissierook want: “Wanneer er geurmaskerende stoffen worden gebruikt, schakel je eigenlijk je eigen alarmsysteem uit. Je bent je niet meer bewust van het gevaar en je blijft nietsvermoedend de vervuilde lucht inademen.” – Brecht Verwulgen.

“Wanneer er geurmaskerende stoffen worden gebruikt, schakel je eigenlijk je eigen alarmsysteem uit. Je bent je niet meer bewust van het gevaar en je blijft nietsvermoedend de vervuilde lucht inademen.” – Brecht Verwulgen.

Colas Noord NV heeft ook een bijstelling van een aantal omgevingsvoorwaarden aangevraagd. Die bijstellingen zouden als gevolg hebben dat de asfaltcentrale volcontinu (24/7) zou mogen produceren, alsook hinderlijke werken mag uitvoeren zowel ’s nachts als op zon- en feestdagen. Dit is onaanvaardbaar voor de buurt! Op onze infosessie vorige week werd nog maar eens duidelijk hoeveel hinder zij hiervan ondervinden. Laat staan als ze die hinder 24 op 7 zouden moeten ondervinden! Over de goedkeuring van die bijstellingen hebben we nog geen informatie ontvangen, maar alles wijst erop dat deze deputatie (N-VA en CD&V) zal beslissen ten gunste van de industrie. We nemen dit dan ook mee naar de gemeenteraad vanavond, waar we gaan vragen welke stappen de gemeente zal ondernemen om ervoor te zorgen dat de vervuiling stopt!

Op maandag 20 december 2021 hebben we de gemeente geconfronteerd met de problematiek rond de asfaltfabriek. Het bestuur was zichtbaar onder de indruk van onze actie en onze tussenkomst op de gemeenteraad. Schepen Walter Brat heeft herhaald dat het college een negatief advies heeft gegeven aan Deputatie, maar op de vraag of de gemeente in beroep zal gaan tegen de beslissing kwam geen antwoord. Wordt ongetwijfeld vervolgt…