Naar school: om ter snelst of allemaal veilig?

07 November 2014

 Naar school: om ter snelst of allemaal veilig?

Herfst. Onze kinderen en jeugd verplaatsen zich 's ochtends, 's avonds en tussen de middag van huis naar school. Spijtig genoeg stellen we vast dat het percentage jongeren die met de fiets naar school gaan jaar na jaar vermindert en dat het percentage fietsongevallen blijft stijgen. Er moet dus dringend iets gebeuren. Groen stelt daarom voor om snel werk te maken van het bepalen van de schoolfietsroutes en deze het statuut te geven van fietsstraat. Dit wil zeggen dat het fietsverkeer er primeert op het autoverkeer. We denken hierbij als voorbeeld aan de Jozef Hendrickxstraat, Papenaardeken en stukje Voorkempenlaan als ontsluiting voor Sint Michielscollege en Sint- Jozefinstituut. Ook dienen er een aantal missing links in ons fietspadennet te worden aangepakt.

Als we er willen in slagen dat mensen sneller hun fiets gaan gebruiken, is het ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat fietsen vlot en veilig kunnen gestald worden. Zo dienen we te evalueren of er op bestemmingsplaatsen zoals winkels e.d. voldoende stallingen aanwezig zijn. Ook aan de opstapplaatsen is de aanwezigheid van voldoende en overdekte plaatsen nodig.

Aan appartementen en rijwoningen wilt Groen voldoende fietsparkeerplaatsen zodat de bewoners, die dikwijls niet over een fietsstalling beschikken, de stap naar de fiets zetten. In Schoten zijn hier geen voorzieningen voor en zien we op tal van plaatsen fietsen tegen gevels staan.

Oplossing hiervoor is om op plaatsen waar vrije ruimte is op de voetpaden extra fietsstallingen of zelfs overdekte fietsenstallingen op de parkeerstrook te voorzien. Om dit in goede banen te leiden, is het opmaken van een gemeentelijk fietsparkeerplan onontbeerlijk. Goede suggesties zijn te vinden op de website van de fietsersbond.

Fietsen MOET comfortabel en veilig zijn