Milieuraad en GROS worden Raad Lokaal Mondiaal Beleid

14 November 2019

Milieuraad en GROS worden Raad Lokaal Mondiaal Beleid

Groen vindt het geen slechte zaak dat de werking van de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en de milieuraad worden opgefrist en de klemtoon komt te liggen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  

Verleden jaar werd in de milieuraad nog een brainstorm gehouden over de werking. Er is dus zeker een bereidheid om samen te zoeken naar beter.
Waar we niet over te spreken zijn is de manier waarop het voorstel dat nu op tafel ligt tot stand kwam. Dat gebeurde niet in samenspraak maar werd opgelegd door het gemeentebestuur. In de stukken vonden we geen adviezen terug van de GROS en de milieuraad over het nu voorliggende ontwerp. De adviesraden mochten dus geen advies verlenen over de grondige wijziging van hun statuten en werking! Gaat dit N-VA bestuur zo om met inspraak en participatie?

Maya De Backer (gemeenteraadslid Groen): "Het lijkt ons nogal ongepast en vreemd dat de milieuraad en de GROS binnenkort enkel akte kunnen nemen van dit gemeenteraadsbesluit, zonder dat concrete teksten (statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota,…) aan hen voor advies worden voorgelegd. Men gaat hier aan de essentie van een adviesraad voorbij. Daarom willen we dit agendapunt laten verdagen tot een later tijdstip". Ook Kurt Vermeiren (sp.a) vond het allemaal maar een rommeltje.
Milieuschepen Walter Brat (N-VA) had geen oren naar al de verzuchtingen.

Beluister het audioverslag over dit agendapunt: ga naar gemeenteraad 24/10/19 en klik naar agendapunt 31

Structuur nieuwe Raad Lokaal Mondiaal Beleid (zoals goedgekeurd in de gemeenteraad)