Meer speelbos in wijk Donk! Actie Jong Groen aan oud stort succes

06 Februari 2019

Meer speelbos in wijk Donk! Actie Jong Groen aan oud stort succes

Zondagmiddag 10 februari was het verzamelen geblazen op het oud stort in Schoten. Jong Groen Schoten had de jeugdbewegingen opgeroepen om een spel te komen spelen op de plek waar later een KMO zone zou komen. Ondermeer Chiro Don Bosco Schoten en Chiro Terdonck gingen graag in op de vraag om "Schepen mag ik over varen" te spelen op de plek waar ze binnen enkele jaren niet meer kunnen spelen als de plannen allemaal zullen uitgevoerd zijn.

We maken ons al veel langer zorgen over de beschikbare groene speelruimte in onze gemeente. Maar toen we ook nog eens signalen oppikten vanuit verschillende jeugdbewegingen, i.v.m. het verdwijnen van wat wij ‘het oud stort’ noemen, wisten we dat het tijd was voor actie!

We voelen dat in Schoten de tijd voor jongerenactivisme is gekomen. We zullen onze stem laten horen! Het is daarom dat wij zoveel mogelijk jongeren opriepen om samen met ons en verschillende jeugdverenigingen massaal mee te komen spelen op ‘het oud stort’ op zondag 10 februari. Om zo te tonen dat wij het niet eens zijn met het verdwijnen van weer een stukje openbaar groen!

Dat de jeugd vindt dat er te weinig openbare en speelbare ruimte is in onze gemeente is niet nieuw. Dit is vorig jaar al naar boven gekomen in het manifest van de jeugdraad, ondertekend door alle Schotense jeugdverenigingen. Dit manifest kwam tot stand na een bevraging bij de Schotense jongeren. Ze merkten op dat er steeds meer groen verdwijnt en vinden dit jammer. Niet alleen vinden ze dat het bestaande groen moet worden behouden, ze willen zelfs dat er nagedacht wordt over het afbreken van leegstaande panden om zo extra groene ruimte te creëren.
In dat opzicht vinden wij het spijtig dat er weeral een stukje groen verloren gaat. Zeker als je moet vaststellen dat er in de wijk Donk momenteel weinig tot geen alternatieven zijn!

Deze jeugdbewegingen zouden zich eigenlijk moeten kunnen concentreren op hun core business, namelijk hun leden elke week opnieuw de beste dag van de week geven. Daarom ook dat wij met Jong Groen Schoten een bezwaarschrift hebben ingediend tegen dit dossier, zodat zij zich hier niet mee hoeven bezig te houden! Dit is dan ook de reden waarom wij daar gewoon samen willen spelen met de jongeren en hun bondgenoten i.p.v. een politiek schouwtoneel op te voeren! Al hoorde je hier en daar tijdens het spelen: “Schepen mag ik overvaren ja of nee, moet ik dan een boompje kappen ja of nee?”

Jelmer Snoeys: "We willen dan ook dat de gemeente stopt met onze kostbare groene ruimte vol te bouwen en als men het dan toch niet kan laten om deze dubbel en dik te compenseren!"

Jong Groen kon alvast rekenen op een massale opkomst voor meer openbaar groen in onze gemeente!
En wij hopen natuurlijk dat deze stem gehoord wordt door het gemeentebestuur en kijken vol verwachting uit om te horen waar ze deze verloren ruimte gaat compenseren!
De toekomst is van ons!

Facebookpagina Jong Groen Schoten