Laatste gemeenteraad voor Eric De Swaef

28 December 2018

Laatste gemeenteraad voor Eric De Swaef

Op 20 december 2018 zetelde Eric voor de laatste keer in de oppositiebanken van de Schotense gemeenteraad. Hoewel verkozen, moest hij zijn broer Paul laten voorgaan. Die verzamelde meer voorkeurstemmen bij de N-VA en wordt schepen van ruimtelijke ordening.

Eric is gepokt en gemazzeld in de Schotense politiek. Toen Groen voor de eerste keer opkwam in Schoten onder de naam Agalev in 1982 behaalde de partij onmiddellijk 2 zetels en een schepenmandaat. Eric kwam terecht op de eerste opvolgersplaats. Reeds in 1982 volgde hij Ferdinand Pieters op en werd gemeenteraadslid. Samen met Agalev schepen Ludo Speetjens beleefde hij turbulente tijden binnen de CVP-VU-PVV meerderheid.

De politieke partij Agalev werd niet zolang daarvoor opgericht in 1979 op basis van het gedachtegoed van de beweging Anders Gaan Leven van de jezuïet Luc Versteylen, die zelf nooit lid werd van de partij. Agalev hanteerde als basisbeginselen: ecologisch, vreedzaam en basisdemocratisch. Naast de partij bleef een beweging 'Anders Gaan Leven' actief met als sleutelbegrippen: stilte, soberheid en samenhorigheid.
Pittig detail: AGALEV staat voor Anders Gaan Arbeiden, Leven En Vrijen.

Op 'zijn laatste gemeenteraad' bedanken we Eric met een bloem en een zoen van Groen voorzitter Maya De Backer. In totaal vertegenwoordigde hij meer dan 23 jaar Groen in de gemeenteraad. Bedankt voor je vele jaren inzet voor onze gemeente Eric!

Maar Eric stopt niet echt. Vroeger zat hij al in de OCMW-raad. Die houdt op te bestaan. De leden van de gemeenteraad vormen nu de raad voor maatschappelijk welzijn. Voor de periode 2019-2024 duidt Groen Eric aan als afgevaardigde in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Zo blijft hij toch zijn maatschappelijk engagement trouw voor de zwaksten in onze samenleving.