Havenplein

29 Maart 2022

Havenplein

Inleiding Alweer een project waarbij een ontwikkelaar schaamteloos het maximum uit de grond wil persen, 94 woningen, da’s straffer dan in de stad! Dat dit college, ondanks hun mooie onderhandelingspositie, hierin meegaat valt niet te begrijpen. Ook de inspraak van oppositie, adviesraden & burgers in dit dossier liet weeral te wensen over. De door de gemeenteraad unaniem goedgekeurde visienota van het Havenplein volgen was blijkbaar te eenvoudig…

Openbaarheid van bestuur

Het probleem in dit dossier start eigenlijk al met de informatieverstrekking vanuit de gemeente. Het dossier is nooit grondig besproken geweest in de raadscommissie of de GECORO (de adviesraad rond ruimtelijke ordening). Onze raadsleden hebben zelf alle info moeten bijeensprokkelen via het omgevingsloket waardoor onze bedenkingen meteen moesten geformuleerd worden in een bezwaarschrift. Als de gemeente pro-actiever had omgesprongen met dit dossier had het misschien nooit zo ver moeten komen.

Het door de ontwikkelaar zelf georganiseerde inspraaktraject was op zijn minst bedenkelijk. Slechts enkele buurtbewoners werden uitgenodigd en aan hen werd gevraagd alles geheim te houden. Hoe je geheimhouding kan rijmen met openbaarheid valt niet te begrijpen.
Het traject vertrok ook vanuit een valse invalshoek: aan de buurtbewoners werd gevraagd een vast aantal wooneenheden te schikken/opstapelen op het plein. Hiermee vertrek je al meteen vanuit het aantal wooneenheden die de projectontwikkelaar wilt realiseren, om natuurlijk hun rendement te maximaliseren. Dat je ook kunt vertrekken vanuit de vraag hoeveel woningen er wenselijk zijn om de leefbaarheid van het plein en bijkomstig de wijk te garanderen, daar hadden ze waarschijnlijk niet aan gedacht.

Visienota

Over het plan zelf. Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de visienota en er zijn zeker goede ideeën in het voorstel dat nu voorligt. Zo vinden we de kindvriendelijkheid, integratie van groene elementen (zoals de wadi) en het fietsbeleid troeven van dit ontwerp. Met de collectieve tuin is er zelfs een eerste stapje gezet in het collectief wonen. Maar toch wordt de visienota, nochtans een duidelijk kader, niet volledig gevolgd door de ontwikkelaar. Dat de gemeente zelf investeert in het project door de gronden Wouters cadeau te doen aan de ontwikkelaar maakt het des te vreemder dat de visienota niet 100% gevolgd wordt. In plaats van deze gronden zo maar cadeau te doen had de gemeente natuurlijk kunnen onderhandelen met de ontwikkelaar over het volgen van de visienota. Niet gebeurd, zonde!

Ook benieuwd naar wat er in die visienota staat? Neem dan zeker zelf eens een kijkje via onderstaande link: 

Visienota Havenplein

Gevolgen? Geen havenplein als toeristische trekpleister waar tal van events mogelijk zouden kunnen zijn. Zoals een schaatspiste, kermis, zomerbar en ga zo maar door. In de plaats daarvan krijgen we een pleintje van amper 35 op 35 meter, kleiner dan het pleintje aan bakkerij De Wit. Zet daar dan nog eens een appartements- blok van 5 verdiepingen hoog aan de zuidkant en een van 4 hoog aan de noordzijde en je weet dat dit een onaangename plek wordt. Ook qua woontypes wordt er serieus afgeweken van de visienota. Geen pleinwand, geen openheid naar de straat, geen sociale woningen en geen mix van nieuwe woonvormen (zoals co-housing of micro-housing) Die laatste zijn nochtans mogelijkheden om de kosten te drukken en goedkopere woningen te realiseren. Maar deze moesten plaats ruimen voor meer appartementen.

Infosessie

Vanwege de vele vragen over dit plan bij de burgers, de gebrekkige “openbaarheid” van het bestuur en in navolging van onze succesvolle infosessie rond de Colas konden we niet anders dan ook rond dit dossier een infosessie houden. We waren dan ook verrast dat de gemeente toch zelf ook nog een infosessie georganiseerd heeft voor de omliggende wijk, toevallig de dag voor onze online infosessie. We hebben die toch laten doorgaan omdat wij vinden dat de impact van dit dossier verder gaat dan enkel de omliggende wijk, aangezien het Havenplein een plein zou moeten worden voor alle Schotenaren! Op de sessie kwamen nog veel vragen en bedenkingen naar boven, zelfs bij de mensen die een dag eerder aanwezig waren op de gemeentelijke infosessie. Voor de geïnteresseerden, deze sessie is te herbekijken via volgende link: Infosessie Havenplein

Besluit

Groen wil dat deze unaniem goedgekeurde visienota 100% gevolgd wordt. Dit wil zeggen minder wooneenheden, meer verschillende woontypes, ruimte voor sociale woningen en vooral een levendig plein waarop evenementen kunnen georganiseerd worden voor alle Schotenaren!