Havenplein terug naar af

16 Februari 2023

Havenplein terug naar af

De projectontwikkelaar moet nu terug naar de tekentafel!

Groen Schoten verzette zich tegen de plannen die meer dan 140 wooneenheden op het Havenplein zouden  geven. Het college verwierp ons bezwaar, dus waren we genoodzaakt om in beroep te gaan. Dit bezwaar werd verworpen omdat “we te ver woonden” en “ons eigenbelang” niet konden aantonen. Met andere woorden : minister Demir heeft er voor gezorgd dat het NIMBY als enige regel geldt en dat je anders je mond moet houden; dit is toch te gek voor woorden?

Nu, één van onze bezwaren was dat het Havenpleinproject deels in overstromingsgevoelig gebied ligt.  De nieuwe overstromingskaarten hebben er recent voor gezorgd dat er zelfs een groter stuk overstromingsgevoelig is aangeduid. De projectontwikkelaar trekt nu zijn plannen in, en zo kunnen we dan toch zeggen dat we ons gelijk hebben gekregen.

Om ons volledig bezwaarschrift te lezen: klik hier