Demir (N-VA) schrapt windmolens in Schoten

23 November 2020

Demir (N-VA) schrapt windmolens in Schoten

Een grote gemiste kans, zo omschrijft Groen Schoten de beslissing van N-VA minister Zuhal Demir om de plaatsing van 2 windmolens in Schoten te schrappen.

Reeds in 2006 werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor 'het Wijtschot' waarin ook windmolens voorzien waren aan het Albertkanaal. Later werd door de gemeenteraad unaniem het dossier goedgekeurd waarin Ecopower de opdracht kreeg om deze molens te voorzien.

In 2017 werd in de gemeenteraad zelfs nog de burgemeestersconvenant goedgekeurd waarin unaniem beslist wordt dat gemeente Schoten 40% energie gaat besparen tegen 2030. De voorziene windmolens zijn zo goed als onmisbaar om deze doelstellingen te halen.

Wat ons ongelooflijk verbaast is dat de gemeente vanaf 2018 zelfs haar eigen beslissing tot plaatsing begint aan te vechten en daar zelfs dure advocaten voor over heeft. Meer dan 10.000 euro belastinggeld! Men schiet in feite in eigen voet. Dit is ongetwijfeld de aanzet voor de negatieve beslissing van de minister.

Ondanks de positieve adviezen van de GECORO, de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie en het Agentschap Natuur en Bos beslist de minister negatief. Na lang zoeken heeft men toch iets gevonden dat niet in orde zou zijn, de wieken zouden tot buiten het geplande RUP gebied komen en dat is niet beschreven. Nochtans is dit nergens een probleem voor windmolens die in een KMO zone gelegen zijn.

Ondanks dat de gemeente nooit gepoogd heeft een draagvlak te creëren, schaart volgens een recente enquête 80% van de Schotenaren zich achter de plaatsing van windmolens, maar de mening van 900 mensen die bezwaar indienen gaat voor. Nochtans zijn de toegepaste normen van dien aard dat de hinder zeer beperkt gaat zijn.

Peter Arnauw: "België moet ondertussen 31 miljoen euro boete betalen aan Europa omdat we vooral in het welvarende Vlaanderen de klimaatnormen niet halen. Ondertussen werkt men hier alle initiatieven tegen om deze normen te halen."

Ook is dit een trieste zaak voor het bedrijf Ecopower dat in opdracht van de gemeente gedurende meer dan 10 jaar heel wat voorbereidingswerk in dit dossier presteerde en nu de plannen in het water ziet vallen. Hopelijk gaan ze tegen de beslissing alsnog in beroep.

De toekomstige KMO zone met alle bedrijvigheid die er zal komen en het kanaal en bijhorende geluiden zullen er immers voor zorgen dat de windmolens gewoon niet zouden gehoord worden. Een gemiste kans en een hypotheek op weg naar een groene energietransitie.

Lees onze uitgebreide achtergrondinfo over het windmolendossier   

Minister Van der Straeten (Groen): "Tijd van halfslachtigheid is voorbij"

In Terzake was minister Tinne Van der Straeten duidelijk: 'De tijd van halfslachtigheid is voorbij. Onze gezinnen en ondernemers hebben, na jaren onduidelijk energiebeleid, zekerheid nodig. En die bieden wij nu. Zo creëren we meer jobs en meer welvaart en gaan we volop voor groene energie.'
Herbekijk Tinne in Terzake