Canalis project Havenplein – werk aan de winkel

28 November 2016

Canalis project Havenplein – werk aan de winkel

Op zaterdag 19 november 2016 werd in het LDC 't Dorp in Schoten het ontwerp Havenplein door projectontwikkelaar Canalis aan de bevolking voorgesteld. Het gaat over de gronden aan de vroegere site van Albeton langs de jachthaven, Villerslei en achterzijde woningen Heikantstraat. Ook Groen Schoten ging naar het infomoment en formuleert alvast enkele bedenkingen. De voorgestelde plannen zijn nog niet goedgekeurd door de gemeente. Op basis van de vele opmerkingen is bijsturing noodzakelijk. Belangrijk is dat er voor zo'n groot project voldoende draagvlak is bij bevolking en omwonenden.

Eric De Swaef (gemeenteraadslid Groen): " We zijn ons er sterk van bewust dat door de verkleining van gezinnen een grote behoefte ontstaat voor extra wooneenheden op maat. Het is beter om aan kernversterking te doen en de groene gebieden te vrijwaren. Door niet tijdig een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) op te stellen voor dit gebied, mist de gemeente een goede wettelijke basis met een gedragen visie voor het bijsturen van het ontwerp."

Meer opmerkingen van Groen Schoten:

  • Het is onduidelijk hoe het project verweven wordt met de omgeving. Bij Schoten Jachtclub houdt het plotseling op. De nieuw aangekochte binnengronden van de Heikantstraat (gronden Wouters) maken geen onderdeel uit van de plannen. Het kruispunt Villerslei-Sluizenstraat en omgeving wordt niet geïntegreerd.
  • Er is geen afstemming met de ontwikkeling van het binnengebied Van Cauwenberghslei aan de andere vaartoever. Eric De Swaef: "Wij dromen dat we op brug 14 staan en kijken naar een mooi havenplein dat beide kanaaloevers verenigt en versterkt, met bebouwing die kwaliteitsvol harmonieert en aanvult. Kortom een prachtig plaatje om te wonen en te beleven!"
  • De voorgestelde woontoren is een nagenoeg vierkant blok dat veel mooier en creatiever kan en liefst minder hoog.  Zo'n toren is enkel verantwoord als er in ruil heel wat groen wordt vrijgehouden. In het huidige ontwerp is dit niet duidelijk. Te veel leeft de indruk dat het maximalisatie van opbrengst is i.p.v. een project naar draagkracht van de buurt.
  • We missen nieuwe woonvormen zoals co-housing e.d. waarbij een aantal ruimten gemeenschappelijk worden ingevuld zoals wasgelegenheden, ontmoetingsruimten, verwarming, ?..
  • De nieuwbouwwoningen liggen een stuk hoger dan de hoven van de Heikantstraat. Ze zijn georiënteerd naar het havenplein. De hoge achterzijde moet ook fraai ogen voor de tuinliefhebbers van de Heikantstraat. Enige creativiteit om dit op te vangen ontbreekt.
  • De fiets- wandelverbinding langs de vaart verdwijnt in het plan en moet voor Groen zeker blijven.

Werk aan de winkel! Groen gaat ervoor.