Lezing Aviel Verbruggen

02 Juni 2022

Lezing Aviel Verbruggen

Het zaaltje zat goed vol, al hadden we gehoopt dat er meer mensen ons klimaat belangrijk genoeg vinden om te komen luisteren naar het verhaal van deze erudiete spreker, klimaateconoom Aviel Verbruggen.  

Een ontluisterend verhaal achter de schermen van hoe het wereldwijde klimaatbeleid stapje voor stapje en meer en meer bepaald wordt door de grote multinationals en niet meer door de verantwoordelijke politici. Hoe er een perceptie wordt gecreëerd dat het allemaal wel zal lukken met kleine stapjes vooruit, zodat de grote bedrijven niet te snel hun winstgevende activiteiten moeten ombouwen. Hierdoor krijgt de bevolking het idee dat het misschien allemaal wel zal meevallen, dat we rustig voort kunnen doen en dat de bedrijven en hun technologie het wel zullen oplossen. Maar het klimaat verandert veel sneller dan alle klimaatmodellen hebben voorspeld. Ondertussen proberen de multinationals meer en meer greep te krijgen op onze elektriciteitsdistributie, want de toekomst zal hoe dan ook elektrisch zijn.

 

"Technologie zal uiteindelijk de multinationals buiten spel zetten."
- Aviel Verbruggen

Tegelijk gelooft hij dat de technologie uiteindelijk diezelfde multinationals buiten spel zal zetten. Groene stroom is nu al de goedkoopste productiemethode, en die wordt alsmaar goedkoper, en ook de opslag van energie gaat met sprongen vooruit. Op een gegeven moment zullen de burgers inzien dat ze die bedrijven niet meer nodig hebben voor hun energie, en dan is het de zaak dat onze overheid deze transitie goed begeleidt en het beheer van ons energienet in handen heeft en niet de multinationals. 

 

Aviel Verbruggen bracht een heel interessante maar moeilijke boodschap. Het publiek luisterde aandachtig en de vragen in het tweede deel werden uitvoerig beantwoord, al wist hij ook niet alle vragen te beantwoorden in dit complexe verhaal. Zo blijft het voor ons bv. een zoektocht hoe we dit verhaal politiek en maatschappelijk kunnen vertalen. 

 

Voor de geïntresseerden, via deze link kan je Aviel zijn presentatie (her)bekijken: Presentatie Aviel