Twee windturbines voor Schoten?

20 Februari 2020

Twee windturbines voor Schoten?

Zelden heeft een thema Schoten zo beroerd als het feit dat er twee windturbines komen. Het openbaar onderzoek over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het windturbineproject loopt van 10 februari tot en met 10 maart 2020. 

Enkele jaren geleden werd door de gemeenteraad unaniem de procedure in gang gezet. Later werd Ecopower aangesteld om te onderzoeken of plaatsing op de voorziene locatie aan het Albertkanaal haalbaar is. Windmolens zijn een belangrijk alternatief voor de oude kerncentrales die op 15 km van Schoten liggen en normaal al lang gesloten moesten zijn. Windenergie is niet alleen veel veiliger maar heeft ook een hoog rendement.

Eric De Swaef: "Natuurlijk kunnen wij het klimaat veranderen! Maar dat lukt alleen wanneer we samen met alle andere steden en gemeenten actie ondernemen."

Moderne molens hebben enkele nadelen. Eric De Swaef: "We moeten realistisch zijn. Voldoende elektriciteit opwekken zonder enige hinder is onmogelijk. Uiteraard moet die beperkt zijn en daarom heeft Groen de verstrenging van de normen enkele jaren geleden toegejuicht."

Vlaanderen hanteert nu een norm die gebaseerd is op reëel gemeten waarden van geluid en slagschaduw. Als we die omzetten kunnen we gerust stellen dat die tot de strengste van Europa behoren. 

"Groen blijft achter de windmolens staan op voorwaarde dat ze voldoen aan de huidige normen en de hinder minimaal is", zegt De Swaef. "Deze keuze is een nodige stap om de belofte van klimaatneutraliteit te halen. Ook lokale acties om het klimaat te beheersen zijn van levensbelang voor onze toekomst."

Burgemeestersconvenant

De aarde warmt op. De voorbije zomer en winter zijn een voorproefje: lange droge zomers, meer en zwaardere stormen in de winter, stortregens en overstromingen. We zullen ons moeten aanpassen, maar in de eerste plaats voorkomen dat het erger wordt. Alle niveaus kunnen hun steentje bijdragen. Voor Vlaanderen dreigen boetes aan Europa omdat het niet genoeg inspanningen levert.

De gemeenteraad van Schoten heeft in 2017 wél die verantwoordelijkheid genomen. Door de burgemeestersconvenant 2030 (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) unaniem te ondertekenen, beloofden alle politieke partijen om in Schoten tegen 2030 40% minder CO2 te produceren. Ambitieus maar haalbaar. Het plaatsen van windturbines is er een noodzakelijk en belangrijk onderdeel van. De plaats van de windmolens werd vastgelegd in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wijtschot, middenin het te saneren stort en de te bouwen duurzame KMO-zone.

Onrust

De organisatie ‘Leefbare Energie Vlaanderen’ heeft bij veel bewoners onrust gezaaid. We begrijpen dat veel omwonenden nu schrik hebben. Daarom een aantal verduidelijkingen:

• Windmolens geven slagschaduw

Daarvoor gelden normen. Alle moderne windmolens worden automatisch stilgezet op momenten dat er slagschaduw optreedt. Zo is er geen overlast. De normen zijn streng: max. 8u per jaar of aanéénsluitend 30 minuten.

• Windmolens maken lawaai

Windmolens produceren inderdaad geluid. Moderne turbines maken veel minder geluid dan oudere turbines. Het geluid van bewegende delen is vaak bijna niet meer te horen. In België is specifieke regelgeving voor het maximum toelaatbare geluid van windturbines. Deze normen worden strikt nageleefd: maakt een windturbine meer geluid dan toegestaan dan wordt de windturbine automatisch aangepast zodat hij wel weer voldoet aan de norm. Bovendien ligt het achtergrondlawaai aan het Wijtschot en omgeving vele malen hoger dan het geluid dat de turbines wettelijk mogen maken.

• Windmolens doden vogels

Het is absoluut waar dat er vogels gedood worden door windmolens. Maar het is pertinent niet waar dat dit er veel zijn. Uit een uitgebreid Canadees onderzoek komt naar voor dat windmolens niet eens in de top 10 staan van oorzaken van dode vogels. Katten zorgen voor bijna 70% van alle gedode vogels. Daarna volgen hoogspanningsmasten en gebouwen (17%) en het verkeer (5%). Windmolens zijn verantwoordelijk voor 0,7% van het aantal dode vogels. In Schoten is er door Greenspot tevens een vleermuizenonderzoek uitgevoerd en zijn milderende maatregelen voorgesteld om de impact op de populatie maximaal te beperken.

• Mijn woning wordt minder waard

Studies geven tegenstrijdige effecten aan. Van positieve tot een maximale waardedaling van 1 tot 2%.

• Windmolens zijn lelijk

Over smaak valt niet te twisten, maar feit is dat er ook veel mensen windmolens mooi vinden. Niet voor niets zie je in veel reclames windmolens op de achtergrond draaien. Daarnaast is het opvallend dat mensen vrijwel nooit windmolens alleen lelijk vinden. Je hoort altijd een tweede argument: “Windmolens leveren niets op en ik vind ze lelijk”. Het is onze overtuiging dat als mensen zich bewust zijn van de noodzakelijkheid en kracht van windmolens, zij bewondering gaan krijgen voor windmolens en ze opeens ook mooier gaan vinden.

• Windmolens brengen niets op

Ze brengen wel degelijk veel op. Ze voorzien 2800 gezinnen van stroom. De energie die het kost om ze te bouwen, is op een half jaar terugverdiend. Windenergie is nu al goedkoper dan kernenergie.

Meerderheid is voor windenergie

Een grote meerderheid is voor windenergie. Dat blijkt uit de Vlaamse enquête ‘Draagvlak voor windenergie 2019’: 62% van de Vlamingen is voor de plaatsing van windturbines in de eigen gemeente. Mensen met zonnepanelen staan positiever (70% versus 60%). Hetzelfde geldt voor mensen met een groen energiecontract. 63% van de Vlamingen wil zelfs financieel bijdragen indien er een windturbine in hun buurt wordt geplaatst! Jij ook?

Laat je horen! Contacteer onze politici en breng de boodschap over dat jij voor windenergie in Schoten bent.
Ga naar de contactgegevens van de Schotense gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en schepenen
Lees de enquête over het draagvlak voor windenergie in 2019

Schoten heeft nood aan een positief project, laten we allemaal samen gaan voor lokale groene stroom. Je kan zelf aansluiten bij deze coöperatieve stroomproducent, zo wordt deze windenergie ook een beetje jouw energie.

Informeer je 

Alle documenten aanvraag omgevingsvergunning (zip-bestand)

Alles over het Schotense klimaatactieplan

Windenergie is cruciaal voor de energietransitie. Toch is er ook weerstand tegen windmolens. Vaak is deze weerstand gebaseerd op vooroordelen. In de blog van de Nederlandse Windcentrale worden 9 veel gehoorde vooroordelen over windmolens ontkracht.
Help mee om de vooroordelen over windenergie de wereld uit te krijgen