Olivier Coppens stopt als gemeenteraadslid

15 April 2021

Olivier Coppens stopt als gemeenteraadslid

Beste Groene vrienden, Beste Schotenaar, Zonet heb ik mijn laatste gemeenteraad als raadslid voor onze partij bijgewoond. Na 2.5 jaar geef ik de fakkel door aan een collega jong-groene. Ik moet mijn mandaat als raadslid opgeven nu ik verhuis naar onze buren in Deurne. Samen met mijn partner besloten we te gaan samenwonen en dit bracht onze buiten Schoten. Hoe graag ik ook raadslid was en trots ben op onze partij, politiek is niet alles in het leven. Het risico van dit engagement op een jonge leeftijd. Een kwaal dat onze lokale afdeling helaas blijft teisteren. Maar niet getreurd, de opvolging is zoals gezegd ook iemand van “de jeugd”.


Ik verlaat de gemeenteraad, maar niet de afdeling uit Schoten. Ik blijf me inzetten als vrijwilliger, een groep als Groen Schoten keer je niet zomaar de rug toe. Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor alle steun, kameraadschap, vertrouwen,… die ik van hen heb mogen genieten. De jeugd kreeg bij de verkiezingen duidelijk het vertrouwen, we hebben dit vertrouwen duidelijk niet geschaad. Toen ik enkele jaren terug met Jelmer de jonge groene afdeling opstartte, hadden we dit nooit kunnen dromen. Ook een aparte en meer dan terechte bedanking voor alle steun voor Jelmer.

Ik kijk tevreden terug op mijn periode als raadslid. Ik heb me in de raad en de commissies steeds actief opgesteld. Tot vervelens toe bij de meerderheid. Binnen de raadscommissie klimaat kon ik samen met de zeer betrokken medewerkers van de gemeente en de andere politieke leden dossiers als de Bonte Hanek, de groene viaduct en de straatverlichting van zeer nabij opvolgen. Thema’s die me nauw aan het hart lagen en nog steeds liggen. Binnen de raad is de meest bekende passage natuurlijk na onze actie op het Wijtschot. Onze burgervader schoot met vol geschut op ons Jong Groenen. Enkel een bewijs dat we een zeer terechte en geslaagde actie hadden gevoerd. Verder waakte ik mee over de aanplanting van de beloofde 422 bomen, ook dit zal ik niet loslaten. To be continued.

Ik neem met een goed gevoel afscheid van de raad. De collega-raadsleden houden er een andere visie op maatschappij op na, maar gelukkig is er in Schoten nog steeds ruimte om fijn met elkaar om te gaan. Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger Brecht Verwulgen, ik wens hem alle succes toe.

Tot nog eens Schoten, wie weet wat de toekomst brengt.

Olivier