Statiegeldalliantie - een gemiste kans voor Schoten

30 April 2018

Statiegeldalliantie - een gemiste kans voor Schoten

De statiegeldalliantie, een groep van meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, bedrijven en gemeenten, ijvert voor de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Ze wil bevoegd minister Schauvlieghe overtuigen om zoals in veel buurlanden dit systeem toe te passen. Op de gemeenteraad van april werd een vrije stemming gehouden om op voorstel van Groen met Schoten aan te sluiten bij de alliantie. Groen, SP.A en CD&V stemden voor een aansluiting. N-VA, Open-VLD en Vlaams Belang stemden tegen. Een gemiste kans. Statiegeld op drankverpakkingen zien we met Groen als één van de structurele oplossingen tegen zwerfvuil. Deze verpakkingen vormen 40 tot 50 % van het zwerfafval. De invoering van statiegeld betekent een drastische vermindering van zwerfvuil en duurzamer omgaan met verpakkingen. De gemeente is verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil en draait op voor de kosten. Elke burger betaalt mee. Per Vlaming gaat het over 25 euro per jaar! Met dit voorstel besparen we en zijn de baten groter dan de lasten. Ondanks sterke tussenkomsten van onze gemeenteraadsleden Peter Arnauw en Eric De Swaef is het niet gelukt om N-VA en Open-VLD te overtuigen. Een gemiste kans, want voor ons is de statiegeldalliantie de beste weg naar statiegeld op drankverpakkingen. En dat is beter voor onze leefomgeving, de gemeente én de Schotenaars. Alle info over de statiegeldalliantie