Meerderheid engageert zich niet voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

21 Februari 2020

Meerderheid engageert zich niet voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

Maar liefst 94 lokale besturen in Vlaanderen ondertekenden de SDG-engagementsverklaring 'global goals, local focus' die de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten in 2016 lanceerde. Ook 11 partnergemeenten uit het Zuiden engageerden zich. SDG staat voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals for Sustainable Development). Ze werden in de schoot van de Verenigde Naties (VN) ontwikkeld.

Buurgemeenten Schilde, Brecht en Brasschaat ondertekenden. Schoten wilt niet!
Op de gemeenteraad van 20 maart stelden we voor om de SDG-engagementsverklaring te ondertekenen. Burgemeester De Veuster (N-VA) weigerde. We "doen dat al allemaal" en "willen ons niet vastpinnen", was de stelling.

 

Nochtans gaan heel wat burgemeesters voluit voor de SDG’s.

 

Een kort overzichtje van wat Schoten NIET onderschrijft, verwelkomt, onderzoekt en erkent:

  • We onderschrijven dat wij, als lokale bestuurders, de verantwoordelijkheid dragen om duurzame ontwikkeling op ons grondgebied te verwezenlijken. Deze verantwoordelijkheid delen we wereldwijd: overal hebben we dezelfde plicht, al kan de lokale context voor actie wezenlijk verschillen. Duurzame ontwikkeling omvat overal ter wereld economische, ecologische en sociale aspecten.
  • We verwelkomen, als politieke vertegenwoordigers van lokale besturen wereldwijd, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals for Sustainable Development).
  • We onderschrijven het belang van deze doelen als de inclusieve en universele agenda voor duurzame en integrale ontwikkelingsprocessen tot en met 2030. Om deze mondiale doelen te realiseren, ontplooien we lokale acties.
  • We erkennen verder dat alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zonder uitzondering raken aan (deel)aspecten van onze lokale bevoegdheden, gaande van armoedebestrijding, via welzijn en gendergelijkheid voor jong en oud, over lokale economie, onderwijs, en consumptie tot energie en klimaatbeleid. Als lokale overheden hebben we vele van deze thema's al opgenomen. We beseffen evenzeer dat we gedurende de komende vijftien jaar verdere stappen kunnen zetten om hier een extra inspanning voor te leveren.
  • We onderzoeken het potentieel van deze doelen als een belangrijke kapstok om een coherent gemeentelijk beleid voor duurzame ontwikkeling uit te tekenen. Door lokale beleidscoherentie te voeren, zijn we een voorbeeld voor onze burgers die we individueel en collectief sensibiliseren en aanzetten tot actie. We engageren ons tot het opnemen en vertalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ons gemeentelijk beleid en beperken ons niet enkel tot intentieverklaringen, maar willen dit ook effectief meten, opvolgen en bijsturen waar nodig.
  • ...

Lees de volledige engagementsverklaring

Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?