Schenk je 10 euro bon weg aan mensen die het moeilijker hebben

20 Juni 2020

Schenk je 10 euro bon weg aan mensen die het moeilijker hebben

De gemeente geeft een bon ter waarde van 10 euro aan elke inwoner met als doel de lokale handel te ondersteunen. Groen roept Schotenaren op om de bon weg te schenken aan mensen die het moeilijk hebben.

Omdat de gevolgen van de covid-periode een deel van de Schotenaren harder raakt stelde de groenfractie voor om het economische en sociale aan elkaar te koppelen: een bon van 20 euro voor mensen uit de doelgroep en het overige bedrag voor handelaars voor wie de hinderpremie niet volstaat. Spijtig genoeg vonden we met dit constructief voorstel geen gehoor bij het college.

Maya De Backer (gemeenteraadslid Groen): "De intentie is mooi om een principe van gelijkheid te hanteren. Maar het punt is juist dat er geen gelijkheid is in het meest getroffen zijn in deze crisis."

Daarom roepen wij de Schotenaren op om de 10 euro bon weg te schenken aan mensen die het moeilijker hebben. Dit kan bijvoorbeeld bij de Schotense sociale organisatie Appel&Ei. Appel&Ei kent 133 gezinnen die elke euro 10 keer moeten omdraaien.

Hoe doe je dat?

  • Per brief: bus je afgedrukte bon (de QR-code in je mail, na registratie op de website) in een gesloten omslag op het adres Paalstraat 287.
  • Per mail: volg de instructies die je vindt op de brief die je van de gemeente kreeg. Je bonnen krijg je per email toegestuurd. Deze mail mag je doorsturen naar [email protected]. Zij doen de rest. 

Zij weten er van en gaan veel gezinnen blij maken met een extra bon!
Doe je mee? Alvast MEGA MERCI!

Lees de reactie van Groen Schoten op de gemeenteraad over de bons 'Schoten Schenkt'