Schapenwei

16 Februari 2023

Schapenwei

Ook hier speelt de gemeente haar rol weer niet zoals het moet.- Peter Arnauw

Er zitten mooie elementen in deze plannen en er wordt wel degelijk een meerwaarde voor de buurt gecreëerd; er wordt een speeltuintje, een koel binnenplein, parking en zelfs moestuintjes voorzien. Maar tegelijk speelt de ontwikkelaar het hard door een meer dan stedelijke woningdichtheid te eisen in ruil voor deze voordelen voor de buurt: 245 woningen. Hierbij vergeet het college dat de hoeveelheid woningen uiteraard evenredig veel verkeer genereert waardoor de buurt eerder de nadelen heeft dan dat er voordelen ervaren worden. Groen vindt alvast niet dat hier 7 hoog moet gebouwd worden.

Gelukkig is dit wel een eerste project waarin de projectontwikkelaar in een vroeg stadium naar buiten komt en een brede raadpleging toelaat bij de bevolking. Hopelijk kunnen alle partijen hier een compromis bereiken tussen nieuwe woningen en een mooie meerwaarde voor de ruime buurt. We volgen het voor u op!

Op de hoogte blijven van dit dossier? Klik hier!