03 jun 2012

Parkeren op je eigen voortuin

Zoals al onze fans uiteraard wel weten, staat GROEN!Schoten niet te juichen bij het almaar toenemend aantal voortuinen dat gebetonneerd wordt om er de wagen te parkeren. Resultaat is dikwijls dat er voor de buurt in zijn geheel minder parkeerruimte overblijft en dat de functie van "groene" voortuinen wegvalt. Groen! heeft dan ook de nieuwe parkeerverordening niet goedgekeurd omdat deze de voortuinparkings, zij het onder een aantal regels, toch toelaat. Regels die toch opleggen om een deel groen te houden maar in de praktijk heel wat vragen oproepen bij de bevolking en moeilijk afdwingbaar zijn. De eerste controles rond de Salvialei hebben dan ook meer vragen dan oplossingen gegenereerd. Groen! roept de bevolking op om resoluut te kiezen voor het algemeen belang en van de voortuinen terug oases van rust en groen te maken.