Nood aan nieuwe woonvormen

13 November 2016

Nood aan nieuwe woonvormen

We zien in Schoten dat in woonstraten eengezinswoningen systematisch worden omgebouwd naar appartementen. "Dat is geen goede zaak, want dit zorgt voor veel problemen aangezien de straten niet zijn aangepast aan die nieuwe situatie", zegt gemeenteraadslid Peter Arnauw (Groen). Er is echter wel behoefte aan meer kleinschalige wooneenheden.

Zo moeten er in Antwerpen tegen 2030 30.000 wooneenheden bijkomen. We wonen namelijk met steeds minder mensen onder één dak. Groen wil mee aan deze vraag beantwoorden, maar niet op de wijze waarop dit nu gebeurt. "In het structuurplan Vlaanderen staat dat Schoten enkel zijn natuurlijke aangroei moet opvangen", zegt Arnauw. "Dat is een argument om de groei aan appartementen beperkt te houden. Maximaliseren van de winst van grondeigenaars kan niet de bedoeling zijn van een gemeentebestuur en geeft al te vaak compacte woonblokken." Waar wij wel achter staan is het creëren van nieuwe woonvormen waarbij ruimten en voorzieningen, maar bijvoorbeeld ook stukken tuin, gemeenschappelijk zijn. Zo blijft er meer ruimte over voor waardevol groen.Nieuwe bouwprojecten kunnen, maar dan wel op een manier waarbij de omliggende wijken niet teveel belast worden. Zelfs creatieve vormen van hoogbouw zijn mogelijk, maar dan enkel als er hierdoor extra openbare en groene ruimte kan gemaakt worden of vrijgehouden worden.