Nieuwjaarsdrink met veel volk en Pluim voor Het Vaarthof

29 Januari 2019

Nieuwjaarsdrink met veel volk en Pluim voor Het Vaarthof

Er was veel volk voor onze nieuwjaarsreceptie in de zaal van De Vier Notelaars, gelegen aan de Wijtschotbaan. Om 15u30 maakten we een online skypeverbinding met ons bestuurslid Nelle De Winter, die in Brussel op de klimaatmars stond.

Jammer dat de mars op dezelfde dag viel als onze receptie, maar zo waren we er toch ook een beetje bij. We stonden even stil bij het belang van de klimaatmars en zongen met alle aanwezigen 'The Climate Song' van Nic Balthazar.

Daarna was er een ode aan de genomineerden van De Groene Pluim, begeleid door Eric en Peter op de gitaar.

Voorzitter Maya De Backer:
"2018 is weer snel vooruit gegaan, het was voor Groen Schoten een druk en spannend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. We zijn net de derde grootste partij geworden in Schoten en tegelijk de grootste centrumlinkse partij. Het beste resultaat ooit. Met 10,2 % hebben we vanaf deze maand 3 raadsleden die Groen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Dat zijn Peter Arnauw, Olivier Coppens en mezelf. Eric zetelt in het Bijzonder Comite van de Sociale Dienst. Met het verlies van Myriam, onze penningmeester en Eric’s vrouw, was het geen gemakkelijke tijd voor Eric. Maar we kijken vooruit."

Maya: "Met Groen gaan we kritisch maar constructief verder werken vanuit de oppositie, voor een gezond, eerlijk en menselijk beleid. Voor een groen beleid, met de thema's waar we in de campagne voor streden."

"Nogmaals super bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt aan de campagne en bedankt aan al wie een stem voor Groen Schoten gaf! Ik wil onze leden, bestuursleden en vorige raadsleden hartelijk bedanken, ook zij krijgen alvast een symbolische pluim!

Vandaag komen we ook samen omdat we voor de tweede keer een Groene Pluim uitreiken. Hiermee zetten we een Schotenaar of een Schotense vereniging in de bloemen die verdienstelijk is voor onze gemeente op sociaal en/of ecologisch vlak. Vorig jaar was Geefwinkel Het Donorke de winnaar.

De genomineerden voor De Groene Pluim 2019 zijn:
-Bio- en boerderijwinkel Het Vaarthof
-Kinderopvang Het Vlindertje
-Wilfried Demuys, organisator van de 11.11.11 actie.

Dan wil ik samen met jullie het glas heffen op een gezond, eerlijk en menselijk 2019!"

Bioboerderij Het Vaarthof aan de Wijnegembaan won De Groene Pluim 2019. Patrick Robeyns en Marijke Spruyt kregen de hoofdprijs, een beeldje gesneden uit hout van bij ons door lokale kunstenaar Herman Van Overstraeten. Herman woont in de wijk Filippus en was leerling van Herman Cornelis die Tijl Uilenspiegel en alle zuilen van de Markt heeft gebeeldhouwd.

Leuk weetje: kinderopvang Het Vlindertje koopt bioproducten bij Het Vaarthof voor hun kindjes.

Patrick Robeyns van Het Vaarthof: "Lekker, mooi, gezond en met eerbied voor de natuur. Zo proberen wij te werken met het land dat wij mogen bewerken. Het startte met asperges, maar ondertussen is ons teeltplan al verder gevorderd en proberen we graag nog andere teelten uit waar het mogelijk is."