Mistrap je niet - Groen omarmt fietsers

13 Mei 2018

Mistrap je niet - Groen omarmt fietsers

De actie van onze gemeente en politie ‘mistrap je niet’ kunnen we maar matig appreciëren. Groen wil fietsers omarmen en niet wegpesten. We wachten met ongeduld op grondige controles in onze zones 30. Bewustmakingcampagnes van zwakke weggebruikers die een veiligere verkeerssituatie tot doel hebben, ondersteunen we met Groen. Zo werden na lang aandringen van Groen de dodehoekcampagnes voor Schotense scholieren terug georganiseerd. Het sensibiliseren van de fietser vinden we nuttig, zodat deze bewust wordt van manoeuvres waardoor die zichzelf in gevaar brengt. Toch hebben we bedenkingen bij deze campagne, hoewel de meeste ervan niet op de politie wijzen maar vooral op de wegverantwoordelijke en de wetgever. • De boetes: de hoogte van een aantal boetes wordt volledig gelijk gesteld met die van autobestuurders. We vinden dat de hoogte van boetes meer gericht moet zijn op het veroorzaakt risico voor derden, dus verschillend voor voetgangers, fietsers en autobestuurders. Voetgangers en fietsers zijn nog steeds zwakke weggebruikers. Het is onwaarschijnlijk dat een fietser een automobilist doodrijdt, het omgekeerde is veel waarschijnlijker. Een telefonerende fietser vormt een risico maar de vraag is of een opleiding om deze te confronteren met zijn risicogedrag niet nuttiger kan zijn. • De weginfrastructuur: deze is volledig ontworpen om auto’s doorgang te verlenen. Fietsers moeten vaak lang wachten of omslachtige oversteekbewegingen maken. Een fietser die 2 oversteken bespaart en 50 m in tegen de richting op het fietspad rijdt op een breed fietspad vinden we niet zo’n hoog risico. • Type fiets: speedelecs (bromfiets klasse P voor de wet) verbieden om op het jaagpad omdat zij tot 45km/uur ‘kunnen’ rijden vinden we geen goed idee. Beter is om op het jaagpad een snelheidsbeperking van 25km/u in te voeren op plaatsen waar dit nodig is. Maar mogen wielertoeristen die 35km/u rijden dan ook niet meer op het jaagpad?Speedelecs mogen volgens de wet wel op wegen van 50 km/u op de fietspaden rijden, maar waar in de weginrichting geen veilige afscheiding is tussen voetpad en fietspad vinden we dat dit toch voor zeer onveilige situaties zorgt. In plaats van snelle fietsers te omarmen als een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, zorgen we ervoor dat ze de wet overtreden. Dat begrijp ik echt niet. ConclusieGroen heeft een ‘dubbel’ gevoel bij deze actie. Enerzijds moeten fietsers de wetgeving respecteren, anderzijds willen we meer mensen de fiets op krijgen. Een grote verantwoordelijkheid voor onze bestuurders. We hopen bijvoorbeeld ook dat de volgende campagne van onze politie zal gaan over te hoge snelheid in zones 30, want daar horen wij heel veel klachten over.