Japanse duizendknoop

01 Juli 2023

Japanse duizendknoop

"De gemeente moet alles op alles zetten om de verspreiding van de Japanse duizendknoop tegen te gaan!"      Peter Arnauw, raadslid

Dat de Japanse duizendknoop een invasieve plantensoort is, weet ondertussen iedereen wel. De plant is een bedreiging voor alle andere inheemse planten, want waar hij groeit, sterft de rest. Omdat er ook zeer weinig dieren op kunnen leven, noemen ze zo'n veld wel eens een groene woestijn. Tegelijk kunnen de wortelstokken van deze plant asfalt en beton doorboren, waardoor ze ook economische schade opleveren.
 
Vaak zie je na grond- of wegenwerken dat de plant zichzelf op nieuwe plekken kon vestigen. Een klein stukje wortel in aangevoerde grond is voldoende om een nieuwe haard te veroorzaken. Zo zien we in Schoten op de Botermelkbaan en aan de Hoogmolenbrug nieuwe groeiplaatsen. Aan de vaart is er enkele jaren geleden ook een verdere verspreiding van de plant veroorzaakt door het versterken van de oevers. 
 
De overheid grijpt niet of beperkt in, met als gevolg dat de problemen en de kosten alleen maar zullen toenemen. De reden hiervoor is dat het heel moeilijk is om de plant te bestrijden: je mag geen enkel wortelstukje achterlaten of hij komt toch weer terug. Hier en daar wordt geëxperimenteerd met alternatieve bestrijdingsmethoden (bv. Schapen in Ranst).
 
De gemeente zou wel de verdere verspreiding kunnen tegengaan door in het lastenboek bij wegenwerken op te laten nemen dat de aannemer twee jaar verantwoordelijk blijft dat de plant zich niet voortplant in de zone waar gewerkt werd. Daarom stelden we dit voor op de gemeenteraad van juni en... voor 't eerst deze legislatuur zeiden ze niet meteen nee! Schepen Rombouts zei dit idee te willen onderzoeken, dus hopelijk heeft onze fractie op deze manier er mee voor gezorgd dat deze woekerplanten minder snel zullen uitbreiden in onze gemeente.
Maar ook burgers kunnen hun steentje bijdragen: zie je ergens een kleine plant groeien, trem hem dan uit of snij hem tegen de grond af. Let er wel op dat je de wortels nergens de kans geeft opnieuw te schieten, gooi hem dus zeker niet ergens anders weg of op de composthoop. De methode om grote kolonies te bestrijden is uitputten: om de paar weken maaien, en na twee jaar is die plant uitgeput.