Hoorzitting Beroep Colas

07 Oktober 2022

Hoorzitting Beroep Colas

"Dat Zuhal Demir 1 van onze aanbevelingen volgt is al een goed begin, maar dit betekent niet dat we dit dossier zullen loslaten!"

Op 23 december 2021 heeft de provincie (Deputatie) Antwerpen beslist om de Colas site in Schoten een omgevingsvergunning van onbepaalde duur te verlenen. Er zijn een aantal bijkomende voorwaarden gekoppeld aan de vergunning, waaronder het plaatsen van een meetgoot. Deze bijkomende voorwaarden komen van een lijst aan BBT (best beschikbare technieken) die ervoor moet zorgen dat de overlast op de omgeving beperkt blijft. Deze BBT dateert echter uit 2013, waardoor veel van de technieken niet meer ‘het beste’ zijn. Ook hebben de opgelegde voorwaarden geen (of weinig) impact op het eigenlijke probleem: luchtvervuiling, stofoverlast en geuroverlast.  Groen Schoten vindt deze bijkomende voorwaarden echter te mild en naast de kwestie daarom gingen we in beroep tegen deze beslissing.

Op 21 januari dient Groen Schoten hun beroepschrift in met een aantal extra criteria. Groen Schoten is ook bereid om ‘gehoord’ te worden. Tijdens een ‘hoorzitting’ kan er extra nadruk worden gelegd op bepaalde details van het beroepschrift.

"Dat Zuhal Demir 1 van onze aanbevelingen volgt is al een goed begin, maar dit betekent niet dat we dit dossier zullen loslaten!"
- Brecht Verwulgen

Op 6 september heeft Groen Schoten organiseert de GOVC zo een hoorzitting voor het Colas dossier. Brecht Verwulgen (Groen Schoten), de Schotense milieudienst en ook Luc Bosmans (Actiecomité Asfalt) zijn o.a. aanwezig op de zitting. Brecht legt de nadruk op de twee voornaamste aandachtpunten van het Groen Schoten beroepschrift:

  • Wij pleiten voor permanente meting van de uitstoot: De jaarlijkse uitstoot (VOS en PAK) metingen in de schouw worden gedaan op momenten die vooraf geweten zijn door de exploitant. Hierdoor kan de Colas kiezen hoeveel asfaltgranulaat er gebruikt wordt. Er kan gewerkt worden met minder asfaltgranulaat, zodat ook de uitstoot op het moment van meten naar beneden gaat en de cijfers lager liggen dan tijdens ‘normale’ productie uren.
    Daarom vragen wij om bijzondere voorwaarden op te leggen aan Colas Noord NV, waarbij er een permanente monitoring van de uitstoot zou moeten gebeuren in de schouw. Op deze manier krijgen we een totaalbeeld van de uitstoot en kunnen we met die gegevens verder handelen. We pleiten voor metingen zoals gedaan op afvalverbrandingscentrales, waardoor de Colas centrale volledige transparantie kan garanderen.
  • Een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur:
    Door de provincie is beslist dat Colas Noord NV een eeuwigdurende (voor onbepaalde duur) omgevingsvergunning krijgt. Het is juist nu, tijdens de heraanvraag van de omgevingsvergunning, dat de problemen naar boven komen en er eindelijk geluisterd wordt. Tijdens het openbaar onderzoek werden er meer dan 600 bezwaarschriften. Zelfs tijdens de hoorzitting zijn er 6 verschillende partijen aan het woord geweest om hun beroepschrift kracht bij te zetten. Wij denken dat een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur de deur sluit naar constructieve en open communicatie met de Colas Site, waardoor de kans op verbetering van de huidige status quo klein wordt. Daarom vragen wij om een omgevingsvergunning op de proef van 2 jaar.

Brecht zijn tussenkomst op de hoorzitting horen? Klik dan hier

Tijdens de hoorzitting gaf de voorzitter van de GOVC al aan dat een omgevingsvergunning op de proef van 2 jaar een optie is, maar dat minister Zuhal Demir zal moeten beslissen.


Een maand later op 7 oktober 2022 geeft minister Zuhal Demir ons (gedeeltelijk) gelijk en beslist ze om een proefvergunning van twee jaar toe te kennen aan de Schotense asfaltcentrale. (Minister Demir streng voor 'stinkfabriek' Colas)

Wordt ongetwijfeld vervolgd....