Groene loper Villerslei

21 Juni 2023

Groene loper Villerslei

"Met alle projecten in de buurt is het hoog tijd om de Villerslei aan te pakken ifv een vlotte mobiliteit én veilige fietsinfrastructuur"   Peter Arnauw, raadslid

Normaal ging komend jaar de Villerslei aangepakt worden; de straat is versleten en het overstroomt er al te vaak omdat de riolering dringend gemoderniseerd moet worden. Ook de nieuwe verkeersstroom door de Sluizenstraat, nu de Hoogmolenbrug anders aangesloten is, vraagt verandering. Tegelijk zullen de nieuwbouwprojecten in de buurt de verkeersdruk nog doen toenemen.

Helaas heeft de energiecrisis en de inflatie dit college doen besluiten om dit werk uit te stellen. Jammer, want  we zullen dus in toenemende mate conflicten krijgen op het kruispunt Villerslei/Sluizenstraat. 

Groen had hier graag een rond punt gezien, waardoor de fietsers in de voorrang van dit rondpunt worden opgenomen. Ondanks dat hier even veel plaats is dan pakweg aan de Cordulakerk of Kasteeldreef, wordt gezegd dat op deze plek vrachtwagens het rond punt niet zouden kunnen nemen, dus werd beslist om hier een T-kruispunt... met verkeerslichten te plaatsen, ocharme op 100 meter van de lichten aan de Delhaize! Dat dit alleen maar meer wachttijd zal opleveren voor de auto's is duidelijk. Tegelijk zal de fietser hier ook niet gelukkiger worden.

Ondertussen blijft onze vraag, om de fietsoversteek ter hoogte van de Sluizenstraat duidelijk te maken, ook liggen. Vandaar dat Groen Schoten vandaag de Groene Loper uitrolt om hier aandacht voor te vragen. De Schotenaar verdient een vlotte mobiliteit én veilige fietsinfrastructuur!