Groen treedt toe tot federale regering

03 Oktober 2020

Groen treedt toe tot federale regering

Woensdag 30 september keurden zo'n 900 Groen-leden met een overweldigende 98,2 procent het regeerakkoord goed. Groen treedt zo officieel toe tot de federale regering.

'Deze regering gaat doen wat nodig is', reageert voorzitster Meyrem Almaci. 'We gaan met een vooruitstrevend klimaatbeleid lokale en duurzame jobs creëren. We gaan mensen in de zorg, die de afgelopen maanden het beste van zichzelf hebben gegeven, beter ondersteunen. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan, onder andere door de laagste uitkeringen en pensioenen op te trekken.'

Tinne Van der Straeten werd federaal minister voor Energie. 'Ik sta te springen om ons energiebeleid opnieuw in eigen handen te brengen', reageert ze. 'We maken de weg vrij voor investeringen in hernieuwbare energie, creëren duizenden nieuwe jobs en werken aan betaalbare energiefacturen.'

Petra De Sutter werd federaal minister voor Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken. 'Ik wil samen met de regeringsploeg en met alle ambtenaren werken aan het moderniseren en digitaliseren van de overheid. De coronacrisis toonde aan dat we een sterke en betrouwbare overheid nodig hebben om het algemene belang veilig te stellen.'

Groen Schoten is content en wenst de hele ploeg veel succes toe met resultaten op het terrein.

Lees het regeerakkoord