Groen pleit voor stille bladblazers en biodiversiteit in tuinen

11 Juni 2020

Groen pleit voor stille bladblazers en biodiversiteit in tuinen

Met de regelmaat van de klok krijgen we klachten binnen van mensen die zich storen aan het geluid van lawaaierige bladblazers, grasmachines en andere tuinonderhoudstoestellen, vooral in onze woonparken. Deze machines zijn vaak op tweetakt en dus niet gezond voor oren en longen.

Meestal worden ze gebruikt door tuiniers die door de eigenaars van de tuinen worden gevraagd om soms absurd 'propere' tuinen te creëren. Soms is het ook omdat de tuinaanlegger zelf de tuin zo eenvoudig mogelijk aanlegt omdat dit goedkoper is en minder onderhoud vraagt.
Uiteraard werken tuiniers graag door met toestellen tot wanneer ze er de brui aan geven.

Groen is er van overtuigd dat mensen beseffen dat een grote tuin ook een zekere verantwoordelijkheid met zich meebrengt naar de biodiversiteit van ons milieu. Omdat een groot gedeelte van ons land uit tuinen bestaat is de natuurpotentie in onze tuinen enorm.

Om de spiraal van almaar meer lawaai en bio-arme tuinen te doorbreken, stelde Groen op de gemeenteraad van mei voor dat de gemeente een charter opstelt voor tuiniers. De aanzet voor dit charter:

De tuinier/ tuinaanlegger: 

  • gaat in overleg met de eigenaar en verklaart het nut en het belang van dit charter.
  • is zich bewust van de gemeentelijke reglementen rond afrasteringen en bebossing in onze woonparken, en wijst de eigenaar er op zijn verantwoordelijkheid dat deze gevolgd moeten worden.
  • stimuleert de biodiversiteit van de tuin door voor meer inheemse en een grotere variëteit van soorten te kiezen.
  • overlegt of het niet mogelijk is om wat minder onderhoud in bepaalde zones van de tuin toe te laten omdat hij zich bewust is van het nut van een slordig plekje voor de biodiversiteit en de gezondheid van bodem.
  • weet dat bladblazers nuttig zijn op gazon en paden, maar beseft ook dat bladeren onder struiken en bomen voeding voor de planten zijn, en dus niet moeten weggeblazen worden.
  • schaft bij het vervangen of het nieuw aankopen van tuinmachines de meest milieuvriendelijke en stille technologie aan. Er worden geen machines meer op basis van een tweetaktmotor aangeschaft.
  • gebruikt nooit herbiciden, gebruikt andere pesticiden enkel in noodgevallen en als er echt geen alternatief is en vermijdt het gebruik van kunstmest.
  • adviseert de eigenaar richting een grotere waterdoorlaatbaarheid van de gebruikte substraten.
  • brengt zijn personeel op de hoogte van het ondertekenen van dit charter en zorgt er voor dat zij dezelfde principes hanteren.

Op de gemeenteraad werd enthousiast gereageerd. Het punt werd doorverwezen voor bespreking in de eerstvolgende commissie milieu en klimaat. In de commissie liep het grondig mis. Er is een tekort aan personeel en tijd! Het punt werd afgevoerd. De schepen van milieu was wel enthousiast, dus hopen wij dat het idee alsnog wordt opgepikt. 

 

Photo by Leonardo Jarro from Pexels

Photo by Leonardo Jarro from Pexels