Leg fietsbrug over de Bisschoppenhoflaan samen met nieuwe Hoogmolenbrug

24 November 2020

Leg fietsbrug over de Bisschoppenhoflaan samen met nieuwe Hoogmolenbrug

Op de gemeenteraad van oktober 2020 drong Groen gemeenteraadslid Peter Arnauw nogmaals aan om werk te maken van een fietsbrug over de Bisschoppenhoflaan! Enkele dagen later, lazen we in de krant (GVA) dat burgemeester De Veuster (N-VA) bij minister Lydia Peeters (VLD) pleitte voor realisatie. Wat een snelle respons!

Minister Peeters kaatste de bal terug en stelde dat het aan de lokale overheid is om de studie en uitvoering van het project te trekken.

Groen verwacht van de burgemeester nu concrete stappen zoals de samenstelling van een stuurgroep met de gemeente Wijnegem en het district Deurne, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg. Ook het vrijmaken van budgetten voor de opmaak van een studie zodat we snel beschikken over een realiseerbaar plan!

Groen Schoten formuleerde tijdens het openbaar onderzoek in februari 2019 reeds bijkomende aanpassingen voor fietsers aan het ontwerp van de nieuwe Hoogmolenbrug. Ze blijven onverkort van belang.

Komende vanuit Schoten is een fietsbrug nodig over de Bisschoppenhoflaan zodat fietsers het gevaarlijke kruispunt kunnen vermijden. Zo fietsen ze zonder oponthoud snel door van Schoten naar Deurne via de Schotensesteenweg.

De brug wordt best aan de westzijde van het kruispunt gelegd zodat fietsers ineens aansluiten op het dubbelrichtingfietspad van de Schotensesteenweg. Zo wordt vermeden dat ze nog een keer de straat verderop moeten oversteken ter hoogte van de aftakking naar Desco en Quick.
Een andere mogelijkheid om rechtstreeks op het dubbelrichtingfietspad van de Schotensesteenweg uit te komen is om de brug diagonaal over de Bisschoppenhoflaan aan te leggen of de aansluiting van de Schotensesteenweg met de Bisschoppenhoflaan in oostelijke richting op te schuiven. Zeker een aandachtspunt bij de opmaak van de plannen!

Maya De Backer: "In de toekomst zullen steeds Hierbij meer mensen elektrisch fietsen. De brug vormt een essentieel onderdeel van de districtenroute voor een vlotte en snelle verbinding naar Deurne en Antwerpen. Door de aanleg van de fietsbrug nu ineens mee uit te voeren met het project van de nieuwe Hoogmolenbrug wordt efficiënter omgesprongen met overheidsmiddelen en arbeid."

Het fietspad over de Hoogmolenbrug heeft een breedte van 4 meter. Dit is een dubbelrichtingsfietspad. We stellen voor om de aansluitingen van het fietspad over de brug met het jaagpad langsheen het Albertkanaal (voorzien op 3 meter) ook op dezelfde breedte van 4 meter te brengen.

Het jaagpad langsheen het Albertkanaal wordt verder uitgebouwd als fietsroute naar de stad (o.a. naar nieuwe fietsbrug Merksem, Metropolis,...). Een prima voorstel!
Er stelt zich wel een probleem van veiligheid. Op vele plekken fietst men rakelings langsheen het kanaal. De kaaimuur loopt loodrecht enkele meters naar beneden. Het Albertkanaal is 6 meter diep. Groen Schoten pleit ervoor om op die plaatsen een veilige afscheiding te voorzien tussen water en fietser.

Het 4 meter brede fietspad over de Hoogmolenbrug komt uit op de Papenaardekenstraat. Het is als het ware de hoofdroute voor fietsers van en naar Schoten. Van daaruit verspreiden ze zich verder. Belangrijk dat dus ook de aansluitingen op deze route veilig en comfortabel zijn. De Papenaardekensstraat biedt alle mogelijkheden mits volgende aanpassingen:
• afronden hoeken bij aansluiting met de Papenaardekensstraat (fietsers houden niet van rechte hoeken).
• paaltjes verplaatsen meer naar de richting van de Braamstraat tot voorbij het nieuwe fietspad. Zo wordt de volledige autovrije zone uitgebreid en ten dienste gesteld van de zwakke weggebruiker.
• optimaal behoud bestaande eiken. Als er 1 kleinere wordt gerooid, kunnen de andere bomen blijven staan.
• Papenaardekensstraat tot aan Braamstraat heraanleggen: 4m breedte (zoals het fietspad), gladde wegbedekking, omvormen tot fietsstraat en bermen heraanplanten met hoogstammen.

We maakten een aantal schetsen en foto's ter verduidelijking.