Cordon sanitaire doorbroken in Schoten

29 Maart 2019

Cordon sanitaire doorbroken in Schoten

De gemeenteraad van februari was niet bepaald de meest interessante voor het publiek. Een groot deel van de vergadering bestond uit geheime stemmingen waarbij de gemeenteraadsleden op stemformulieren hun stem uitbrachten voor afgevaardigden in intercommunales en beheerraden. Het werd pas echt triest toen de uitslagen aan het einde van de vergadering bekend werden. Daaruit bleek dat het VB verkozen werd in alle mandaten voor de oppositie!

Nochtans hadden CD&V, Groen en SP.A strategische stemafspraken gemaakt.

Dieter Peeters (CD&V): “We vaardigden mensen af met specifieke expertise naar die mandaten, zoals Katrijn Van Osta naar SELAB. Dit is een sociale tewerkstellingsorganisatie waar haar expertise als OCMW-voorzitster nuttig is”.

Peter Arnauw (Groen): “Met onze drie fracties hebben we evenveel stemmen als VB. Een klein duwtje vanuit de meerderheid voor de expertise, of het feit dat we jongere kandidaten aanbrachten, zou het mandaat naar onze kant laten kantelen. Toch bleek het omgekeerde. In de uitslagen kreeg VB structureel meer stemmen dan de partij zelf zetels heeft”.

“We weten natuurlijk niet wie wat gestemd heeft, maar het was steeds een extra stem uit de meerderheid die naar het VB ging. Het cordon sanitair is in Schoten dus helemaal doorbroken”, besluit Kurt Vermeiren (SP.A).

Het cordon sanitaire - nooit besturen met het VB - was een idee van Jos Geysels van Agalev, de voorloper van Groen. Bijna dertig jaar nadat de Vlaamse partijen het akkoord sloten, lijkt het cordon onder druk te staan. “Dat het cordon bestaat weet iedereen”, zegt Geysels vandaag, “maar we hebben de voorbije jaren te weinig gezegd waarom het er is”.
Groen wil het cordon onverkort behouden. Het VB is en blijft een partij die wegens racisme en discriminatie werd veroordeeld en algemeen een discours blijft hanteren dat bevolkingsgroepen uiteen drijft.