Burgemeestersconvenant

30 November 2017

Burgemeestersconvenant

Natuurlijk kunnen wij het klimaat veranderen! Maar dat lukt alleen wanneer we samen met alle andere steden en gemeenten actie ondernemen. Daarom ondertekende de gemeente Schoten het Burgemeestersconvenant. Het nieuwe gemeentelijk klimaatactieplan werd in de gemeenteraad op 30 november 2017 goedgekeurd. Dat zogenaamde SECAP wil tegen 2030 een besparing van 40% CO2 realiseren. Dat is veel. Maar het is haalbaar als iedere burger, elk gezin, de verenigingen, de gemeente en de bedrijven samen een inspanning doen.

Ga naar het klimaatactieplan
Alles over het Burgemeestersconvenant

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Groen Schoten of duurzaamheidsambtenaar Katty Michielsen ([email protected], 03 644 90 28).