07 nov 2016

Burgemeestersconvenant

Natuurlijk kunnen wij het klimaat veranderen! Maar dat lukt alleen wanneer we samen met alle andere steden en gemeenten actie ondernemen. Daarom ondertekende de gemeente Schoten het . Doel: minstens 20% minder uitstoot van CO2 tegen 2020. Om dit doel te bereiken werkt Schoten samen met tal van organisaties aan een klimaatactieplan in nauwe samenspraak met de Schotenaren.Burgemeestersconvenant

Alles over het Burgemeestersconvenant

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Groen Schoten of duurzaamheidsambtenaar Katty Michielsen (katty.michielsen@schoten.be, 03 644 90 28).